OM SYNEN PÅ MÄNNISKAN

 

Uppgift

  1. Hur tänker du kring människan?
  2. Hur använder du deltagares tidigare erfarenheter och kunskaper?
  3. På vilka olika sätt förhåller du dig till deltagare?
  4. Vilka insikter uppstår genom att lyssna på det som inte sägs?


Webbkursen Vad är folkbildning Del 2 är producerad i samarbete mellan Flexikon och Förbundet Folkhögskolelärarna 2017.