OM MÖTET I FOLKBILDNINGEN

 

Uppgift

  1. På vilka olika sätt utvecklas vårt gemensamma arbete av att mötet får ta tid?
  2. Hur påverkas det gemensamma arbetet när lärare och deltagare möter varandra?
  3. Vad betyder pågående samtal för deltagare och lärare?
  4. Vilka strategier använder lärare att möta ”människan”?


Webbkursen Vad är folkbildning Del 2 är producerad i samarbete mellan Flexikon och Förbundet Folkhögskolelärarna 2017.