LÄRARENS ROLL OCH PROFESSION

 

Uppgift

  1. Hur skulle du beskriva din profession?
  2. Hur möter du svårigheter som kan uppstå i relation till deltagare?
  3. Lärare befinner sig hela tiden i ett potentiellt spänningsfält. Fundera utifrån nedanstående dilemman:
  4. Vad gör du när du inte når en deltagare?
  5. Vad gör du om konflikt uppstår mellan två deltagare?
  6. Du ser en konflikt mellan en lärare och deltagare. Du upplever att läraren brister i mötet. Vad gör du?


Webbkursen Vad är folkbildning Del 2 är producerad i samarbete mellan Flexikon och Förbundet Folkhögskolelärarna 2017.