INDIVIDEN VS. GRUPPEN

 

Uppgift

  1. Fundera på vad som händer i ett spänningsfält mellan grupp och individ?
  2. Hur kan man resonera kring att du är ”ingen” utan en grupp?
  3. På vilka sätt kan vi tillsammans skapa ett vi?
  4. Hur påverkas lärprocessen när människor väljer att samarbeta?


Webbkursen Vad är folkbildning Del 2 är producerad i samarbete mellan Flexikon och Förbundet Folkhögskolelärarna 2017.