FOLKBILDNINGENS FYRA SYFTEN

 

Sedan år 1991 är folkbildningen fri från staten. Det innebär att staten anger syften för hur statsbidraget ska användas men att folkbildningens aktörer själva bestämmer hur dessa syften ska uppnås och hur statsbidraget ska fördelas.

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Uppgift

Du ska nu reflektera hur du som folkbildare arbetar med nedanstående:

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

Fundera kring demokrati, medborgarengagemang och civilsamhälle. På vilka sätt arbetar du med att utveckla deltagares förhållningssätt till:

   1. Demokrati?
   2. Medborgarengagemang?
   3. Civilsamhället?

Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

Hur arbetar du för att möjliggöra för människor att påverka sin livssituation?

(Försök att lyfta fram för deltagarna tre viktiga aspekter)


Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

    1. Många lämnar ungdomsskolan utan behörighet! Ett sätt att komma vidare blir att utjämna utbildningsklyftor:
    2. Vilken roll kan folkbildningen ha framöver för dessa människor?
    3. På vilket sätt kan folkbildningen framöver vara en aktiv aktör i att utjämna utbildningsklyftor?
    4. Hur ser du på deltagares förändrade behov framöver?

Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

    1. På vilka sätt kan folkbildningen möjliggöra för deltagare att kunna ta del av kulturlivet?
    2. Här kan det finnas stora möjligheter till utveckling. Hur arbetar du med dessa frågor idag?
    3. Fundera över påståendet: kultur är livsviktigt, liksom kärlek och mat. Hur tänker du dig kring ett sådant förhållningssätt?
    4. Vilken funktion önskar du att kulturen har för dig och dina deltagare?


Webbkursen Vad är folkbildning Del 2 är producerad i samarbete mellan Flexikon och Förbundet Folkhögskolelärarna 2017.