VAD ÄR FOLKBILDNING? FÖR MIG.

I uppgiften här ska du sammanfatta dina reflektioner med ett ord ur vardera tre perspektiv och lägga dem i vår gemensamma reflektionssbehållare.

Efter varje förfrågan nedan beslutar du dig för ett nyckelord. Ordet lämnar du ifrån dig till kursens reflektionsbehållare genom att klicka på länken och skriva in ordet vid varje fråga. Därefter kommer du att kunna ta del av allas svar där de ord som skrivits flest gånger kommer att synas med störst bokstäver i ordmolnet. Dessa frågor har inga rätta svar utan du formulerar fritt utifrån dina egna reflektioner och slutsatser. Genom att dela med varandra låter blir det underlag till fortsatt reflektion och samtal som kan bredda vår förståelse av en folkhögskolan med både krav och möjligheter för verksamheten.

Se resultat