TILLIT OCH KUNSKAPSTÖRST

I denna lektion diskuteras bland annat följande:

Folkbildning bygger på tillit

Kunskapstörst driver lärandet

Motsvarandebegreppet

Dialog och samspel


Uppgift

1. I filmen pratar Benton Wolgers om att positiv samhällsutveckling bygger på tillit, dialog och samspel. Det här är utgångspunkter för folkbildning och folkhögskola. Hur ser du på folkbildningens samhällssyn?

2. Vad innebär ”Motsvarandebegreppet”?

3. Varför är, enligt Benton Wolgers, dialog och samspel speciellt viktigt i vår digitala tid?

Fundera och reflektera över dessa frågor på egen hand och tillsammans med andra innan du går vidare till steg i kursen.