STUDIEOMDÖMEN I STÄLLET FÖR BETYG

Folkhögskolestudierna kan leda till fortsatta studier, jobb eller till erfarenheter och kunskaper för det livslånga lärandet. På folkhögskolans allmänna kurs får man inte betyg utan får ett studieomdöme som leder vidare. Det skiljer sig från kommunens vuxenundervisning och gymnasieskolan. Ett viktigt alternativ för många av deltagarna.


I den här lektionen diskuteras bland annat följande:

Studieomdömen inte betyg på Allmän kurs

Lyfta fram det positiva

Konkurrera med andra skolformer och betyg

Underlag för fortsatta studier


Uppgift

1. Vad kännetecknar kunskapssynen i folkhögskolan? Vad är unikt?

2. Hur relaterar denna kunskapssyn till dina erfarenheter av pedagogik?