RÖSTER FRÅN NYANSTÄLLDA FOLKHÖGSKOLELÄRARE

Här kan du ta del av några funderingar kring det här med att börja jobba som lärare inom folkhögskolan. Intervjuerna gjordes på Östra Grevie folkhögskola i samband med en introduktionskurs för nyanställda som arrangerandes av Förbundet Folkhögskolelärarna i augusti 2016.