MOTSÄTTNINGAR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I den här lektionen lyfter vi fram demokrati, övergripande förhållningssätt och det fruktbara med motsättningar.

I denna lektion diskuteras bland annat följande:

Fri och oändlig process

Fri, frivillig och egen vilja

Holistiskt, tvärvetenskapligt perspektiv

Aktiva medborgare

Mänskliga rättigheter i praktiken


Uppgift: Motsättningar och mänskliga rättigheter

Anteckna på valfri plats ett guldkorn och något dilemma som kan ha betydelse för dig och ditt arbete som pedagog i folkhögskolan. Fundera därefter på vad du behöver lära mer om.