FOLKHÖGSKOLAN – EN MÖTESPLATS

Att lära känna sig själv bättre i mötet med andra är en viktig del av skapa en identitet som samhällsmedborgare och självständig reflekterande individ. På folkhögskolan undersöker man detta tillsammans med andra och kan utveckla sina svagheter och styrkor till möjligheter.

I denna lektion diskuteras bland annat följande:

Livsvärlden och systemvärlden

Min identitet, det rätta och det sanna

Samhällets krav på oss som människor

Mötesplats för vuxna människor

Folkbildningens fördelar och mångfald 

Holistiska perspektiv


Uppgift: Folkhögskolan – en mötesplats

1. Beskriv den människosyn som präglar folkhögskolans pedagogik och förhållningssätt.

2. Hur relaterar denna till din egen syn på människan?