KURSINTRODUKTION

Kursplan för webbkursen – Vad är folkbildning? Del 1

Den här kursen består av åtta lektioner som ger olika perspektiv på folkbildning och folkhögskolans särart. Du får möta olika röster som speglar den mångfald som folkhögskolans arbete innebär. Den vill ge dig kunskap om grunderna som motiverar folkhögskolan till att vara en egen fri studieform för vuxna och hur det skiljer sig från andra utbildningsformer. Kursen ger också konkreta exempel på hur det kan se ut i folkhögskolans verksamhet tillsammans med deltagarna. Kursen vill ge dig insikter om ditt eget arbetet som folkhögskollärare.

Mål

Att ge:

  • kunskap om folkhögskolans särart och hur den påverkar pedagogens roll på folkhögskola.
  • kunskap om bakgrund, utgångspunkter, möjligheter och dilemman för folkhögskolan i samtiden.
  • skapa personliga reflektioner på ett folkbildningsmässigt sätt som underlag till arbetet i kurserna på folkhögskola och för egen fortsatt kompetensutveckling.

Arbetsplan

Kursen tar totalt mellan två och tre timmar och kan genomföras på olika sätt.

Tillsammans med andra
Det bästa sättet att lära. Titta och ta del av en lektion i taget, tillsammans eller på egen hand. Reflektera och diskutera därefter utifrån de frågeställningar som finns till varje lektion. Genom gruppdiskussioner (i rummet eller på på nätet) lyfter ni in och jämför varandras synpunkter och erfarenheter.

På egen hand 

Kursen fungerar också att använda på egen hand. Då blir det speciellt viktigt att inte ha för bråttom utan att tänka igenom vad som sägs och hur det relaterar till din roll och dina arbetsuppgifter.


Hur du än väljer att ta del av materialet är det viktigt att stanna upp och reflektera kring innehållet och vad det det betyder för dig som pedagog i folkhögskolans verksamhet. Det gör du dels genom att svara på frågor och dels genom att skriva ned ett guldkorn och något dilemma som kan ha betydelse för dig och ditt arbete som pedagog i folkhögskolan. Ett guldkorn är något som inspirerar eller är lärorikt för just dig. Dessa reflektioner blir grund för din fortsatta kompetensutveckling under och efter den här kursen. I den sista lektionen ska du sammanfatta dina tankar och reflektioner.

Varmt välkommen till kursen ”Vad är folkbildning?”


Kursbeskrivning

Det här en grundkurs som behandlar och diskuterar begreppet folkbildning för dig som är ny lärare på på folkhögskola. Vi möter Benton Wolgers, folkhögskolelärare och numera handläggare på Folkbildningsrådet, som ger sin syn på folkbildningens särart. Han ger också ett antal konkreta tips om hur man som ny närmar sig jobbet som lärare på folkhögskola.

Även Lena Fredin medverkar. Hon är lärare på Fornby folkhögskola och sitter dessutom i Förbundet Folkhögskolelärarnas styrelse. I materialet möter du också andra röster om folkbildning och folkhögskola.