OM INTEGRITET OCH DELANDE

 

I den här filmen pratar Sofie Sandholm om:

▷ Privat och personligt

▷ Läsa och kommunicera med vänlig blick

▷ Skapa en tillåtande klimat

▷ Att presentera bloggen som verktyg i en ny grupp


Uppgift

Ta fram fem argument och ett motto som du tänker använda för att motivera deltagarna att komma igång med det egna bloggandet.