LÄRAREN – ATT KOMMA IGÅNG

 

I den här filmen pratar Sofie Sandholm om:

Varför blogg i undervisningen?

▷ Skriva mer

▷ Längre texter

▷ Kommunikation mellan deltagare i gruppen


Att välja blogg-verktyg

Bloggverktyg = webbsida där man skapar sin blogg  och sina blogginlägg.

▷ Layout, formgivning

▷ Vilka funktioner behövs?

▷ Prova sig fram


Att utforska och lära

▷ Skapa blogginlägg

▷ Skriva

▷ Bilder

▷ Bädda in filmer

▷ Lägga in länkar

▷ Formgivning / layout

▷ Utgå ifrån deltagarna

▷ Publicera – utvärdera

▷ Träna, prova sig fram


Att komma igång

▷ Introducera för deltagarna

▷ Gemensam blogg?

▷ Enskild blogg?


Uppgift:

Sofie Sandholm menar att det bästa sätta att komma igång är att prova att göra en egen blogg och att hitta ett bloggverktyg som känns rätt. Sök på ”Bloggverktyg” och titta närmare på något av dem. Pröva dig fram och jämför.