DELTAGARNA – ATT KOMMA IGÅNG

 

I den här filmen pratar Sofie Sandholm om:

 Deltagarna – första steget

▷Instruktion – introduktion

▷Presentera – vad är en blogg?

▷Introduktion till gruppens specifika upplägg

”Var beredd på att lägga ned mycket tid i början – det lönar sig”


Tekniska fällor och möjligheter

▷ Inloggning och lösenord

▷ Återställning av lösenord

▷ Individanpassad  introduktion

▷ Deltagarna hjälper varandra


Tillsammans eller på egen hand

▷ Individuella bloggar

▷ Gemensam klassblogg

▷ Involvera deltagarna i processen


Skapa blogguppgifter

▷ Tydlig struktur

▷ Låt deltagarna presentera sig i bloggen

▷ Lägg till bilder


Uppgift:

Skriv en checklista med fem viktiga punkter som sammanfattar hur du ska tänka när du introducerar blogg i klassen.