KURSINTRODUKTION

 

Sofie Sandholm är lärare på Skarpsnäcks folkhögskola. Hon använder sig av blogg som ett viktigt verktyg i kursen ”Bättre svenska för invandrare”.
– Det handlar om att få deltagarna att skriva friare men också om att öka den digitala delaktigheten, menar Sofie.

Deltagarna har utvecklats mycket sedan de började blogga i klassrummet. De skriver både längre och mer avancerade texter när de arbetar med sin blogg jämfört med andra skoluppgifter.
– Det är nåt som befriar dem när de skriver i bloggen. Det var precis det vi hoppades på när vi satte igång det här, säger Sofie.

Hala Faraj, en av kursdeltagarna menar att bloggen hjälper henne att lära sig bättre svenska.
– Vi skriver, läser och kommenterar klasskamraternas texter. Vi lär oss många nya saker, många nya ord och att lösa uppgifter.

I den här webbkursen ”Att undervisa med blogg” berättar Sofie Sandholm steg för steg hur hon och hennes kollegor valt att arbeta med blogg och hur det har utvecklat både undervisning och lärande.


Uppgift

Titta på denna introduktionsfilm och skriv sedan ned tre punkter som Sofie Sandholm menar är fördelar med blogg i undervisningen.Kursplan

Den här kursen består av ett antal filmer där Sofie Sandholm berättar om hur bloggen används i undervisningen på Skarpnäcks folkhögskola. Vi hör också andra röster från pedagoger från andra skolor. I varje lektion hittar du också någon typ av uppgift att reflektera kring.

Mål

Att:

  • ge kunskap om vad blogg i undervisningen är och hur det kan berika undervisningen
  • ge erfarenheter och praktiska tips kring att använda blogg i undervisningen
  • stimulera och inspirera till att använda blogg i undervisningen

Arbetsplan

Kursen tar totalt mellan två och tre timmar och kan genomföras på olika sätt.

Tillsammans med andra
Det bästa sättet att lära. Titta och ta del av en lektion i taget, tillsammans eller på egen hand. Reflektera och diskutera därefter utifrån de frågeställningar som finns till varje lektion. Genom gruppdiskussioner (i rummet eller på på nätet) lyfter ni in och jämför varandras synpunkter och erfarenheter.

På egen hand 

Kursen fungerar också att använda på egen hand. Då blir det speciellt viktigt att inte ha för bråttom utan att tänka igenom vad som sägs och hur det relaterar till din roll och dina arbetsuppgifter.


Hur du än väljer att ta del av materialet är det viktigt att stanna upp och reflektera kring innehållet och vad det det betyder för dig som pedagog i folkhögskolans verksamhet. Det gör du dels genom att svara på frågor och dels genom att skriva ned ett guldkorn och något dilemma som kan ha betydelse för dig och ditt arbete som pedagog i folkhögskolan. Ett guldkorn är något som inspirerar eller är lärorikt för just dig. Dessa reflektioner blir grund för din fortsatta kompetensutveckling under och efter den här kursen. I den sista lektionen ska du sammanfatta dina tankar och reflektioner.

Varmt välkommen till kursen ”Att undervisa med blogg”