WordPress är ett gratis webbpubliceringsverktyg som ger oss användare många möjligheter. Ursprungligen var det ett verktyg för att kunna skapa bloggar som lätt kunde uppdateras. Idag används WordPress i detta syfte men på senare år har det också blivit ett allt populärare verktyg för att bygga hela webbsajter med många funktioner (som ett exempel är Flexikon skapat i WordPress). Verktyget öppnar också möjligheter för att samarbeta på nätet kring innehållet på en webbplats.

Så här funkar WordPress
Principen för WordPress är att allt arbete med utseende och innehåll sker direkt på nätet. För att lägga till eller förändra så loggar man in på sitt wordpress-konto på en dator, surfplatta eller till och med en mobiltelefon. Då får man tillgång till ett redigeringsverktyg där man kan skapa nya sidor, redigera, ladda upp bilder och mycket annat. Så snart man sparat visas det man lagt till på nätet.

I WordPress kan man välja tema som bestämmer hur layout och funktioner styrs.

I WordPress kan man välja tema som bestämmer hur layout och funktioner styrs.

WordPress bygger på så kallade teman som är mallar för hur sidor och hela webbsajter och bloggar ser ut och fungerar. För de flesta är detta en stor fördel jämfört med mer traditionellt webbskapande då man slipper HTML-programmering och att arbetet med layout och navigation (menyer) förenklas avsevärt.

Det finns tusentals både gratis och kommersiella teman att välja på. Ofta tar letandet efter det rätta temat ett bra tag då utbudet är stort och att olika teman har lite olika funktioner och syften. Här finns allt från enkla bloggar till komplexa webbsajter med webbshop och annat. När man letar är det därför viktigt att ha en så klar bild som möjligt kring vilka funktioner man behöver.

Vad man man väljer beror på tycke och smak men generellt kan man säga att gratisteman ofta räcker långt men att de kommersiella alternativen ofta ger fler möjligheter att ändra färger och utseende.

WordPress tillsammans
Flera personer kan bidra med innehåll. Det här öppnar många möjligheter, inte minst när det gäller gruppuppgifter i pedagogiska sammanhang. Här har WordPress tydliga likheter med delade dokument och wikis.

Den som är administratör för ett wordpress-konto kan bjuda in och ge andra tillstånd att skriva och bidra på webbsajten. Olika användare kan ges olika rättigheter i vad man kan och inte kan göra. Det finns också en versionshistorik som gör att man kan gå tillbaka och återskapa äldre versioner av sidor om något skulle gå snett.

wordpress-login-screen

Via inloggningsrutan startar man WordPress.


Om WordPress

WordPress baseras på så kallad fri programvara vilket innebär att källkoden är tillgänglig för alla som vill. Det här har fört med sig att WordPress utvecklas av en stor mängd entusiaster i hela världen som skapar nya teman och nya funktioner. Mycket av det som skapas är gratis och fritt nedladdningsbart för alla. Annat utvecklas på kommersiell bas.


Gratis WordPress… eller inte?

Frågetecken

Precis som alla andra lösningar för att publicera på nätets kräver WordPress att man har tillgång till en server (ett webbhotell).

Den enklaste och billigaste lösningen är att registrera ett gratiskonto på wordpress.com. Det här är ett sätt att komma igång och testa. Tyvärr finns det nackdelar med detta gratisalternativ. Man är begränsad i vilka teman man kan använda och ofta går de inte att anpassa och modifiera i någon större omfattning. En annan nackdel är att man inte själv kan bestämma vilken  webbadress (url) som webbsajten ska ha.

Det andra alternativet är att skapa en wordpress-installation på ett webbhotell där man har ett konto och som erbjuder denna tjänst (vilket nästan alla gör). Inledningsvis är detta lite mer komplicerat men ger betydligt fler möjligheter att modifiera, välja tema och webbadress. Kanske har din skola eller studieförbund redan en WordPress-server där du med hjälp av IT-ansvarig kan lägga upp en ny webbsajt eller blogg.

Oavsett vilken lösning man väljer är arbetssättet detsamma för de bägge alternativen – man loggar in, skapar/redigerar och sparar/publicerar.


Byt gärna tema, men bestäm dig

En rolig och inspirerande funktion är att man enkelt kan byta mellan olika teman i WordPress. Det här gör att man kan testa och ”känna på” hur olika utseenden och layouter fungerar. Det här är något man gör inledningsvis för att hitta känslan men inte bör ge sig på när man börjat väl lägga in en massa sidor, text, menyer och annat. De flesta teman är så olika så att det helt enkelt inte fungerar och att menyer och sidor inte visas.

Om denna artikel

Skriven av Ola Hallqvist 2014-04-15
Creative Commons-licens
WordPress för samarbete av Ola Hallqvist är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens.

Mer om WordPress

Wordpress guideSkapa en webbplats med WordPress .SE Stiftelsen för internetinfrastruktur (också som pdf)

Lär dig WordPress med våra videoguider .SE Stiftelsen för internetinfrastruktur

WordPress.org Allt om WordPress, teman, plug.ins widgets, hjälp etc

Youtube och sökordet ”WordPress” ger många användbara träffar på filmer som visar hur man löser olika saker och problem.