Wikipedagogik

Wikis är ett bra verktyg för samarbete online och i den kollektiva andan har världens största uppslagsverk Wikipedia vuxit fram. Alla kan bidra. Låt också dina deltagare få jobba i skarpt läge på nätet.

Wikis är så mycket mer än Wikipedia. Wikis är ett av nätets många samarbetsverktyg där användare tillsammans kan skapa innehåll på nätet. Wikis passar utmärkt när grupper behöver sammanställa ett arbete.

 

En kort film som berättar vad en wiki är och om hur man kommer igång.

Om denna film

Filmen Wikis i undervisningen är en del av Verktyg för lärande /SNH

Creative Commons-licens Verktyg för lärande by audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License. Based on a work at larverktyg-snh.se


Om wikis i undervisningen

Wikin är ett bra verktyg för att skapa texter och innehåll tillsammans på nätet. David Richardson är lärare i engelska vid Linnéuniversitetet och arbetar mycket med wikis i sin undervisningen. Innehållet riktar sig specifikt till universitets- och högskolelärare men har mycket matnyttigt även för andra pedagoger.

Om denna film

Denna film är en del av Verktyg för lärande /SNH

Creative Commons-licens Verktyg för lärande by audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License. Based on a work at larverktyg-snh.se


Att jobba med Wikipedia 

Förutom att deltagarna får jobba i skarpt läge fungerar wikipedagogiken i både när- och distanskurser. Du kan antingen jobba koncentrerat eller sprida ut uppgifter under en längre period. En uppgift kan bestå i att tillsammans skriva en artikel eller att i kurser i svenska för invandrare låta deltagarna skriva om sina hemländer och sin hemort på svenska.

Ett annat exempel är att under tre veckor på allmän kurs distans studera ett kunskapsområde och samtidigt låta deltagarna bidra med material till Wikipedia. Syftet är då att lära sig mer om ämnet ur olika synvinklar, men också att lära sig mer om hur uppslagsverket fungerar samt samarbeta med andra wikipedianer.

Wikipedeia logotyp

Ett exempel på upplägg

Utifrån ovanstående exempel kan du här nedan läsa om hur ett upplägg kan se ut under tre veckor.

Vecka ett

Parallellt med att deltagarna börjar utforska det valda kunskapsområdet ur olika aspekter, sker en introduktion i hantverket om hur artiklar redigeras på Wikipedia.

Deltagarna måste också skapa ett konto på Wikipedia. Låt sedan deltagarna fylla i ett delat dokument där alla användarnamn finns listade.

I den gemensamma konferensen fortsätter ni att bolla idéer med varandra. Om det redan finns en artikel på Wikipedia kan deltagarna undersöka ifall den behöver kompletteras med bilder, källor eller ytterligare fakta. Det måste finnas något att förbättra annars faller uppgiften inför veckan därpå.

Om det tänkta ämnet saknar en artikel behöver deltagaren dokumentera att det verkligen finns ett underlag i form av material och källor.

Vecka två

Under den här veckan får deltagarna i uppgift att börja skriva och lägga in material. Det kan vara källor till tidigare ostyrkta fakta eller helt nya fakta (med källor) som de fyller i. Om det saknas en kategori kan fler läggas in.

För nya användare är det viktigt att du har tid att i förväg kolla igenom och ge respons på texten.

Vecka tre

Under den här veckan ligger fokus på att låta deltagarna byta artiklar med varandra och hjälpa till med förbättringar. De kan bygga vidare på varandras texter, förbättra dem med källor, ordval, mer fakta och bilder.

Låt deltagarna rapportera in till den gemensamma konferensen och visa på vilka artiklar som de har lyckats bidra med i Wikipedia.

Några regler för Wikipedia

En wikipediaartikel måste ha minst en ”kategori”. Skriver du en helt ny artikel ska du alltså lägga till minst en sådan.

En wikipediaartikel måste vara relevant enligt relevanskriterierna. Annars är det stor risk att den plockas bort. Och för att slippa bortplockning måste man visa i artikeln att den är relevant. Står det t.ex. i relevanskriterierna att ”en musikgrupp måste ha släppt minst det och det antalet album för att vara relevant”, så måste artikelns text visa något just det. För dig som skriver nya artiklar behöver artikeln visa att den är relevant.

En wikipediaartikel bör innehålla källor om inte det man skriver är sådant som ”alla” vet eller sådant som är mycket lätt att kolla. Exempelvis så står det i artikeln om bokstaven A att ”A är den första bokstaven i det moderna latinska alfabetet.” Det behöver man inte hänvisa till en källa, för det är allmän vetskap. Men annars ska man källhänvisa. Det kan vara knepigt att göra noter och källor, så be gärna om hjälp i den gemensamma konferensen. Ett bra sätt är att också titta på hur andra sidor med källor är uppbyggda.

En wikipediaartikel får inte kopiera information på en hemsida eller ur en bok rakt av. Det är upphovsrättsintrång. Men man kan skriva om det och använda hemsidan eller boken som källa.

En wikiartikel ska ”wikiformateras”. Det betyder i korta drag att uppslagsordet ska vara fetstilat första gången det förekommer i artikeln, och att ord i texten som har egna uppslagssidor ska ”wikilänkas” (det är när en länk går till en annan artikel på Wikipedia.

Om man vill lägga till bilder så gäller det att man har rättigheterna att göra det.

//Mathias Anbäcken


Tips och länkar om Wikis

Frukostseminarium – Vad är Wikipedia

Wikipedia: redigering – här får du lära dig grunderna i redigering

Samarbete i skarpt läge  Nättidningen re:flex  Mathias Anbäcken berättar om ett konkret exempel.

Fler kvinnor skapar, delar och lyfter på Wikipedia Nättidningen re:flex

How to edit a Wkipedia article YouTube

Wikipedia i utbildning Wikimedia

Wikis in Plain English –  en presentation av wikiverktygets grunder. Youtube.