Wikis är utmärka verktyg för samarbete på nätet. Enkelt uttryckt är en wiki en gemensam skriv- och arbetsyta på nätet där alla kan bidra.

Innehållet skapas och utvecklas tillsammans av en grupp människor som bidrar med sina kunskaper och vinklar på ämnet. Den mest kända wikin är uppslagsverket Wikipedia som innehåller tusentals artiklar som skrivits och redigerats av användare runt om i världen. På samma sätt kan du och dina deltagare jobba tillsammans med uppgifter, grupparbeten och annat.

Folkbildningsnätets wikifarm är ett exempel på en samlingsplats med flera wikis. Här har alla folkbildare i Sverige möjlighet att skapa en egen wiki eller att bidra till de som redan finns. Den startade 2012 och i skrivande stund finns åtta olika wikis och fler är på gång.

Wikipdagogik på Flexikon

Folkbildningsnätets wikifarm

ProvaWikin

Om du har lust att prova hur det är att  jobba med wikis så finns där också ”ProvaWikin” där du kan känna dig för.


Om wikis i undervisningen

Wikin är ett bra verktyg för att skapa texter och innehåll tillsammans på nätet. David Richardson är lärare i engelska vid Linnéuniversitetet och arbetar mycket med wikis i sin undervisningen. Innehållet riktar sig specifikt till universitets- och högskolelärare men har mycket matnyttigt även för andra pedagoger.

Om denna film

Denna film är en del av Verktyg för lärande /SNH

Creative Commons-licens Verktyg för lärande by audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License. Based on a work at larverktyg-snh.se