Öppna lärresurser/OER

OERlogoÖppna lärresurser/OER är ett samlingsnamn för utbildningsmaterial som skapas av människor runt om i hela världen och som på schysta villkor görs fritt tillgängliga för alla. OER står för Open Educational Resources och har sitt ursprung i den akademiska världen där lärare ville dela med sig av sina lektioner och sitt undervisningsmaterial. Öppna lärresurser/OER kan vara texter, grafik lektionsupplägg, filmer, animationer, övningar i allt från kompletta studiematerial till enskilda ”byggstenar”. Genom att licenciera med Creative Commons ger man andra rätt att använda och i vissa falla bearbeta dessa.

Om denna film

Denna film är en del av Verktyg för lärande /SNH Creative Commons-licens Verktyg för lärande by audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License. Based on a work at larverktyg-snh.se


Flexlär Öppna lärresurser – folkbildningens egna OER

IFlexlarnom ramen för Flexlär Öppna lärresurser (Folkbildningsrådet) har folkhögskolor och studieförbund producerat en stor mängd olika typer av studiematerial som är tillgängliga för den som vill. Här finns många spännande och inspirerande material i en rad ämnen. Många blandar film, texter och olika typer av övningar. Lär mer


Tips och länkar om OER

Legala handboken har en bra sektion om OER och Creative Commons

Sökmotorer inriktade på Öppna lärresurser/OER

Spindeln Skolverket
CCSearch Sök bilder, musik, ljud