Samarbete på nätet – introduktion

Något av det mest spännande med Internet är de möjligheter det ger för att samarbeta, tänka och utveckla tillsammans.

Via nätet kan vi prata, se varandra, göra gemensamma kalendrar och planera ihop. Vi kan dela på information och arbetsuppgifter på helt nya sätt. Detta trots att vi kanske befinner sig på helt olika platser i världen. Videosamtal och delade dokument skapar förutsättningar för nya sätt att samarbete – på distans och på nära håll.

Tillgängligt – överallt

En annan fördel med webbaserade tjänster och verktyg är att man blir mindre beroende av t ex en enskild dator där man har sparat sina dokument. Hur många gånger har det inte hänt att det där word-dokumentet som du behöver just nu ligger sparat på datorn där hemma..? Genom att i lagra det man producerar i ”molnet” kan man komma åt sina texter, bilder och annat från vilken dator, telefon eller surfplatta som helst. När som helst. Dessutom minskar man risken för att bil av med viktigt innehåll om t ex hårddisken på din dator skulle haverera. Allt ligger säkert lagrat i molnet.

I denna avdelning har vi samlat exempel på verktyg och möjligheter som underlättar ditt dagliga jobb och samarbete över nätet.