OM FLEXIKON

Om Flexikon

Flexikon är en utgångspunkt för folkbildare som vill lära sig mer om flexibla metoder och digitalt lärande. Vi är en del av Folkbildningsnätet, en gemensam resurs för landets folkhögskolor och studieförbund. 

Vi har samlat pedagogiska erfarenheter, tips och material. Vi vill inspirera pedagoger och ledare till utveckling av lektioner, kurser och cirklar. Samtidigt sker en utveckling av den egna professionen.

Materialet på sajten är skapat av personer verksamma inom folkbildningen. I varje avsnitt hittar du länkar och tips om hur du kan fördjupa dig. Du kan använda Flexikon som en uppslagsbok eller systematiskt arbeta dig igenom ett valt kapitel eller en hel avdelning. Vi erbjuder också gratis webbkurser för dig som vill lära mer på egen eller tillsammans med dina kollegor.

Följande personer bidrar till Flexikons framväxt:

Janne Pettersson, Lars-Göran Karlsson, Åsa Petersson, Elisabet Norin, Ulrika Knutsson och Ola Hallqvist, AB audiola.

Flexikon produceras av Folkbildningsnätet / FSO – Folkhögskolornas serviceorganisation.

Kontaktperson: Ulrika Knutsson, processledare FSOHur jobbar ni?

Flexikon ska vara till nytta och i ständig förändring. Därför vill vi i redaktionen väldigt gärna veta vad du som användare tycker. Vad saknas? Vad är bra? Vad kan förbättras? Kring vad behövs mer innehåll? Vi är också nyfikna på dina erfarenheter av flexibla former och digitalt lärande. Hur arbetar ni på din skola? Hör gärna av dig till Flexikon och berätta hur du och dina kollegor jobbar.

Kontakta Flexikon

11 + 8 =Flexikon - upphovsrätt

Allt material (utom fotografier) är publicerat under CC-märkning. Fotografier på Flexikon omfattas inte av denna licenciering om det inte anges vid specifik bild på sajten. Vår beteckning är CC BY-NC-SA 4.0. Du kan hämta och använda texter, citat och filmklipp utan kostnad. Du får sprida, göra om, modifiera, bygga vidare och skapa nya verk. Men det finns motkrav från vår sida:

1. Sammanhanget där du publicerar materialet måste vara ickekommersiellt.
2. Du måste berätta varifrån du har hämtat materialet (dvs. härifrån) och märka det ”nya” verket med samma villkor. Du refererar till Flexikon och bjuder på det på samma sätt som du fått det själv. Glöm inte CC-märkningen.

Mer om Creative Commons