OM FLEXIKON

Folkbildningsuppdraget i det digitala samhället


Vårt uppdrag

Folkbildningens klassiska verksamhetsuppdrag handlar om att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till och bredda intresset för delaktighet i kulturlivet.

Uppdraget gäller även i det digitala samhället. Vi behöver därför erbjuda flexibla studier på olika sätt. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är en självklar del av vårt arbete.

Vad är folkbildning?

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är fri och frivillig – deltagare väljer själva om och när de vill delta. Folkbildningsarbetet sker i studiecirklar, kulturverksamhet och på folkhögskolornas kurser.

Lär mer (Folkbildningsrådet)