Under en studiecirkel

I kurser med distansinslag är det noga med gemensamma spelregler och att alla blir delaktiga i nätdialogen från början.

Vid första träffen måste ni gå igenom kursplanen och bestämma vilka spelregler som ska gälla under studiecirkeln. Vid en fysisk cirkel är deltagarens närvaro i de flesta fall ganska given, antingen är man närvarande eller frånvarande och med hjälp av kroppsspråk och ansiktsuttryck kan man samtycka och förmedla mycket. Du som ledare kan direkt hjälpa till så att alla kommer med i dialogen.

I distanscirkeln är det deltagarens nätaktivitet, oftast via text, som visar närvaron och delaktigheten i studiecirkeln. Dialogen ligger alltid som en röd tråd i studiecirkeln och då är det viktigt att alla kommer till tals och känner sig delaktiga redan från början.

Spelregler

Gör tydliga gemensamma spelregler. Genom att lägga ordentligt med tid på att skapa konkreta spelregler ökar deltagarnas trygghet. Alla får möjlighet att känna sig nöjda och glada när förväntningar är tydliga och kan infrias. Vissa av spelreglerna kan även ligga till grund för utvärderingen av studiecirkeln.

Områden som spelreglerna bör omfatta är följande.

Kursplan/arbetsplan 

När du går igenom kursplanens mål och syfte, kan du koppla det till deltagarnas förväntningar på studiecirkeln. Var kursplanen tillräckligt tydlig? Viktigt att dessa stämmer överens för att få nöjda deltagare. Konkret förslag

Utgå från kursplanens mål och gör en gemensam arbetsplan för studiecirkeln, med eventuella justeringar utifrån deltagarnas önskemål. Detta kan med fördel sedan följas upp och stämmas av under studiecirkelns gång för att vid behov kunna göra förbättringar enligt gruppens önskemål.

Aktivitet 

Diskutera och kom överens om hur många gånger i veckan som deltagarna ska vara aktiva, det vill säga att läsa och kommentera vad andra har skrivit samt göra egna inlägg. Konkret förslag: ”Jag kommer att gå in och läsa, ge feedback på andras inlägg och skriva egna reflektioner 3 – 5 ggr/veckan.”

Ledarens roll

Tydliggör din roll som ledare och när du är tillgänglig.

Konkret förslag

”Jag kommer att gå in och läsa, delta i dialogen/ge feedback 3 – 5 ggr/veckan.

Om det är några direkta frågor så svarar jag inom ett dygn. Ställ gärna frågor i vår gemensamma konferens. (Det kan också vara någon annan i gruppen som kan svara.) Jag är tillgänglig varje tisdag kl 14.00 – 14.30 och torsdag kl 18.00 – 18.30, då finns möjlighet till chatt eller videoträff.”

Dialogen

Diskutera även villkoren för dialogen. Tystnad är ödesdigert och det är allas gemensamma ansvar, såväl deltagare som ledare att bidra till en levande aktivitet under hela studiecirkeln och att alla blir hörda. Diskutera och bestäm deadlines när veckans uppgifter ska lämnas in. För att kunna få och ge feedback på uppgifter, behöver du själv ge dig tidsutrymme för detta efter uppgiftens deadline, lämpligen i slutet av veckan.

Reflektera, kommentera och ge feedback på varandras inlägg. Allas bidrag är viktiga! Ha en god samtalston med stor öppenhet och nyfikenhet, visa respekt för andras åsikter och ge gärna uppmuntrande innehåll. Finns inga dumma frågor – fråga direkt vid tveksamhet för att undvika missförstånd. Troligtvis finns det andra i gruppen med likartade funderingar och då löser man det tillsammans.

Det är lättare att missförstå varandra i skriven text än när man träffas fysiskt. Använd gärna en smiley då och då för att förstärka det skrivna ordet. Tack för feedback! ☺

Var noga med att alltid skriva vad inlägget handlar om på ämnesraden. Det är också viktigt att besvara på rätt ämnestråd för att gruppen lättare ska kunna följa dialogen. Vill man prata lite ”fikasnack”, som man gör vid fikat i den fysiska cirkeln, skriv ett eget nytt inlägg! Det är trevligt och man lär känna varandra lite mer!

Erbjud gärna en videoträff under studiecirkelns gång som alternativ till den skrivna kommunikationen.

Frånvaro

Det är viktigt att bestämma rutiner vid frånvaro, om man är sjuk eller får något annat förhinder under veckans gång. Beroende på vilka uppgifter som veckan omfattar berör det ofta hela gruppen speciellt om det innehåller grupparbete.INSPIRATION Glimtar från ”naturligt digitala” kurser

Filmen är producerad av Kerstin Namuth, Folkuniversitetet

Länkar och tips

Att grupparbeta flexibelt– hämtad ur den tredje reviderade upplagan av antologin folkbildning.net. Texten är skriven av Monica Öhrn Johansson och Kajsa Werner.