Efter en studiecirkel

Utvärdering

Nu är det dags att summera studiecirkeln. För dig som ledare har du alla möjligheter att utifrån deltagarnas synpunkter och dina egna erfarenheter göra förändringar och förbättringar av din studiecirkel. Hur fungerade lärmiljön och digitala verktygen som du använde? Var lyhörd och ta till dig av utvärderingens resultat.

Efter cirkeln

Finns det material och erfarenheter som du och gruppen vill dela med andra? Har ni använt en sluten konferens på Folkbildningsnätet, en öppen plattform exempelvis Facebook eller kanske en webbplats/wikisida där ni har presenterat kursmaterialet? Då finns en naturlig fortsättning för dem som önskar det.

Du som ledare väljer det som känns naturligt för dig tillsammans med deltagarnas önskemål. Då är vi inne på frågan om nätets ”dela-kultur”. Folkbildningen i stort och cirkelledare i synnerhet skulle vinna mycket på att dela studiematerial och andra resurser med varandra. Det kan bli en början på ett samarbetslärande – den grundtanke som folkbildningen vilar på. Vi lär oss tillsammans!

Studieförbunden kan få ”gratisreklam” genom att visa upp sig mer ute på nätet där folket finns idag! Eller vad tror du? ☺

Dags för egen webbplats?

Om det var första gången som du använde nätet som en resurs så har du en ny erfarenhet. Att förändra en studiecirkel tar mycket tid första gången. Därefter kan studiematerialet och resurserna återanvändas beroende på hur och var du samlar det. Det finns många olika verktyg som är lämpliga att använda till det. Kanske det är dags att göra en egen webbplats eller wikisida?

WordPress för lärande

 

INSPIRATION Digitalt+Hantverk=SANT!

Ett reportage från ABF Österlen där för man några år sedan arbetade med att stödja konsthantverkare att bli mer digitalt delaktiga och aktiva på nätet.