Studiecirklar – introduktion


Studiecirkeln som metod har funnits i över hundra år och kännetecknas av det fysiska mötet, att lära sig tillsammans i en liten grupp och är deltagarstyrt. Hand i hand med samhällets förändringar och nätets allt större betydelse i vår vardag, har nya alternativa mötesplatser dykt upp och genom detta har vi fått nya möjligheter att även erbjuda studiecirklar på nätet.

Är du nyfiken på hur du kan använda nätet mer i din studiecirkel eller planerar du att erbjuda den helt som en distanscirkel?

Tanken med Flexikon är att du ska få inspiration och tips på hur du kan vidareutveckla din studiecirkel. Utgå från det som känns bekvämt för dig i nuläget och utifrån deltagarnas behov. Ta små steg och testa vad som ger mervärde i just din studiecirkel! Att använda nätet och digitala resurser även i traditionella fysiska cirklar är ett viktigt led att öka digital delaktighet i samhället som är ett av folkbildningens uppdrag. Nätbaserad studiecirkel ökar flexibiliteten och tillgängligheten genom att deltagaren blir mer oberoende av tid och rum och kan arbeta i eget tempo när det passar dem. Genom att använda digitala verktyg och resurser i din studiecirkel så ökar också möjligheterna att tillgodose dina deltagares olika lärstilar genom att kombinera ljud, film, bild och text på flera olika sätt.

 

Länkar och tips

Fixa en egen studiecirkel på nätet – 5 tips  Studiecirkelledaren Sandra Jönsson dela med sig av sina bästa tips.

Den flexibla studiecirkeln – introduktion för nybörjare Brita Bodén och Lars-Göran Karlsson – 4 cirkelledares berättelse hur de använder nätet i sina studiecirklar

Flexibla begrepp Kiki Bodin och Kenneth Hermansson – artikel i nättidningen re:flex med utdrag ur handboken NUDU

Sensus metodbank Sensus – En Metodbanken som stöd till dig som är ledare och innehåller många olika metoder och övningar

Med lärstilar i fokus ABF – ett FlexLär-projekt med utgångspunkt från tillgänglighet till studier och vilka verktyg som kan bidra till bra distansstudier, hög tillgänglighet och passande olika lärstilar

Lär i samverkan Grimslövs folkhögskola – ett FlexLär- projekt med många bra tips inför planering av distanskurser

Cirkelledare – folkbildningens fotfolk och drivkraft Ylva Bergström, Mats Bernerstedt, Eva Edström och Josefine Krigh- rapport om cirkelledarnas roll inom folkbildningen på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Nätets utveckling – Folkbildningens möjligheter Staffan Hübinette – En Idéskrift om nätets utveckling och Folkbildningens möjligheter skriven på uppdrag av Folkbildningsrådet