Introduktion – första mötet

Kursen startar. Du är online. Vad krävs för att din planering ska kunna förverkligas? Varje kurs är unik och oförutsägbar, därför saknas en kokbok med färdiga recept. Däremot finns ett antal områden att förhålla sig till.

Det första mötet är på många sätt ett kritiskt ögonblick. Många detaljer måste falla på plats. Lärplattformen kräver en grundlig genomgång. Pedagoger och deltagare ska presenteras för varandra. Upplägget introduceras. Många tidsangivelser ska tydliggöras såsom hur ofta deltagarna förväntas vara uppkopplade. För en ny deltagare på allmän kurs distans kan en vecka behövas.

Tillgänglighet

Poängen med distansstudier för deltagarna är en ökad frihet i tid. Därmed ställs annorlunda krav på din tillgänglighet. Med närvaro vid rätt tidpunkt kan du både sprida engagemang och tillföra energi när gruppdynamiken sviktar.

Återkoppling – feedback

”Tack för feedbacken!” Återkopplingen betyder väldigt mycket för den enskilde deltagaren – ett synliggörande. Samtidigt som den enskilde får din feedback är det minst lika viktigt att uppmundra deltagarna till följdfrågor på varandras inlägg och arbeten. Då blir samtalet mer levande. En trist sida av feedback är alla anonyma deltagare och de som konstant slarvar med inlämningstider. Ta omedelbart kontakt! I stora kurser behöver arbetslaget utveckla rutiner för rapportering av frånvaro.

 Bedömning av lärprocessen

Återkoppling har också betydelse för att synliggöra deltagarnas lärprocess. Med det avses systematiska iakttagelser utifrån fastställda mål. Därför spelar tydliga mål i både korta och långa arbetsuppgifter avgörande roll. Deltagarna måste känna till vad som skall uppnås, inom vilken tidsram och hur arbetet ska äga rum. Du måste introducera verktygen, visa vägen och tydliggöra var deltagaren befinner sig i förhållande till målet. Med noggrann bedömning är det också möjligt att stävja fusk.

Möten och samarbete på nätet

Studera menyn Samarbete på nätet i Flexikons avdelning Viktiga verktyg. Fundera på hur gruppen kan arrangera webbvideomöten, jobba med delade dokument och publicera färdiga produktioner på nätet. Webben gör det också möjligt att bjuda in utomstående föreläsare. Ett annat sätt att förstärka närvarokänslan är om du spelar in några filmklipp med en uppföljande diskussion.

Reflektion

Skapa tid och utrymme för reflektion. Lägg inte all utvärdering på slutet, utan skapa utrymme för reflektion och eftertanke under kursens gång.

Variation

Allt som funkar i närkurser kan oftast omsättas på nätet. Du kan erbjuda en läcker meny med enskilda arbeten, grupparbeten, undersökande arbetssätt, ämnesövergripande studier, temaveckor, synkront-asynkront. Därtill toppa med frihet i tid och rum.

Förstärka fördelarna

Dra fördel av att deltagarna befinner sig på olika geografiska platser. Ställ frågor under samtalets gång: ”Hur diskuteras frågan i Malmö?” eller ”Vad tycker folk i glesbygden?”

Närträffar

fyller både en social och pedagogisk funktion. Vissa moment passar helt enkelt bättre i det fysiska rummet och ger samtidigt tillfälle att stärka gruppkänslan. En vanlig modell för närträffar är att sprida ut dem jämnt under en termin.

Support

Deltagarna kommer att behöva olika former av support med programvaror, manualer, instruktioner steg-för-steg för olika moment och andra informationstexter. Genom att vara förutseende kan frustrationen lösas på ett smidigt sätt.

Bjud på dig själv

Dela med dig av händelser i din vardag. Tipsa om läckra matrecept, träningsrundor i motionsspåret, hur du älskar att gräva med händerna i jorden, dra en rolig historia eller visa några bilder ur ditt fotoalbum.


Om denna artikel

Denna artikel är skriven av Jan Pettersson, Bergsslagens folkhögskola för fLexikon 2014-04-09

Creative Commons-licens
Detta verk av Jan Pettersson, Bergsslagens folkhögskola är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell-licens.

Tips Under kurs

Det sitter inte i väggarna…  Christina Lindberg är linjeansvarig och lärare i textkommunikation, svenska och historia på Hellidens folkhögskolas allmänna kurs på distans. Hon berättar om de mänskliga möten och den folkbildning som sker på kursen.