Skapa en nätkurs – introduktion


Du skapar mötesbaserade flexibla kurser genom att integrera webben och digitala verktyg med redan väl fungerande närkurser.  

Tillför nya lärverktyg stegvis. Du kan själv styra takten och omfattningen av digitala inslag. När- och distansmoment kan kombineras på olika sätt. När huvuddelen av kommunikationen sker via nätet har du skapat en distanskurs.

Nätbaserade kurser ger dig erfarenheter som berikar dina närkurser. Det handlar inte om antingen eller utan om både och. Du kan hämta det bästa ur två världar. Mixen kan förändra din pedagogik och ge nya perspektiv på samarbetslärande.

Det är viktigt att klargöra förutsättningarna för kursen innan man sätter igång. Börja gärna med att gå igenom kapitlet Flexibelt lärande  här i Flexikon att få lite inspiration och genom att titta på filmklippen här nedan.

I framtiden, i studier och arbete, så måste man ha vana att kommunicera digitalt. Det är en nödvändighet. Då behöver man träna det i även skolmijö.

Mathias Anbäcken, lärare Västerås folkhögskola


Textilkurs på distans på Åredalens (fd.Hållands) folkhögskola

Om denna film

Producerad 2013 för Folkbildningsrådet.

Creative Commons-licens  By audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.


Lärarens roll i nätkursen

Kenneth Hermansson är en erfaren pedagog med många nätbaserade kurser bakom sig. Här berättar han om sina erfarenheter och lärdomar han fått genom åren.

Om denna film

Producerad 2013 för Folkbildningsrådet.

Creative Commons-licens  By audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.

Illustration olika medier, datorer, möten på webben

Tips och länkar

Lär i samverkan Grimslövs folkhögskola – ett FlexLär- projekt med många bra tips inför planering av distanskurser

Lär i samverkan – För folkhögskollärare som vill starta allmän kurs på distans.

Levande lektioner på nätet Jeanette Niemi

9 goda råd till dig som vill starta en distanskurs Elisabet Norin

Flexibla begrepp Kenneth Hermansson och Kiki Bodin – artikel i Nättidningen re:flex

NUDU – en samlingssida om flexibelt lärande