Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik är uppdragsbaserat lärande som bygger på en story i vilken det finns ett uppdrag som deltagarna ska lösa. Storyn ska med sitt spänningsfyllda uppdrag bidra med upplevelser som stimulerar alla sinnen. I denna mix växer det fram ett lustfyllt lärande som involverar hela kroppen. 

I Sverige är det lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet som utvecklat äventyrspedagogiken till att omfatta en rad metoder anpassade till olika åldrar. Utmärkande är tron på en blandning av olika pedagogiska idéer som uppdrag, samarbete i grupp, upplevelser i utomhusmiljöer och skapande av ett känslomässigt engagemang.

Äventyrspedagogik på Jämshögs folkhögskola – ett exempel

Inom äventyrspedagogiken finns en rad olika metoder, bland annat en variant som grundas på tema- och projektarbete. På Jämshögs folkhögskola  kom det att handla om; energi, avfall, ekologi och hållbar utveckling. Och en story som handlade om dumpning av västvärldens avfall i tredje världen.

En film om hur man använder äventyrspedagogik på Jämshögs folkhögskola i Blekinge.

Torbjörn Lingöy, lärare på Jämshös folkhögskola om Äventyrspedagogik

Idén med vårt projekt är att integrera en etablerad inlärningsmetodik, äventyrspedagogiken, med det informations- och kommunikationsflöde som internet utgör. Utifrån en realistisk och aktuell story formuleras ett uppdrag som leder deltagarna kors och tvärs genom både digitala och verkliga miljöer. Vi använder äventyrspedagogiken som ”trigger” för att utveckla deltagarnas medvetenhet om sina personliga läromiljöer, (PLE).

Torbjörn Lingöy, lärare Jämshös folkhögskola

Om filmen

Producerad 2012 för Folkbildningsnätet. Ursprungligen publicerad i Nättidningen re:flex

Creative Commons-licens  By audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.


Äventyrspedagogik – så här går det till

1. Förberedelse

Allt startar med en story som innehåller en blandning av fakta och fiktion. Den leder fram till det uppdrag som framöver styr arbetet i projektet. Storyn ska givetvis anknyta till temat. När gruppen accepterat uppdraget startar en lång period av förberedelser. Det kan innehålla kunskaper om hur sociala medier fungerar, problemlösning, teambuilding, laborationer, intervjuer, studiebesök och andra former av fördjupningsstudier. Allt som behövs för att kunna klara av uppdraget studeras.

Det är under denna period som det egentliga lärandet äger rum. När gruppen känner sig mogen är det dags för äventyret.

2. Äventyret

I äventyrsfasen ligger själva spänningsmomentet som deltagarna lever sig in i. Pedagogerna har lagt ut ledtrådar, hemliga koder och kluriga kartor. Äventyret kan utspelas under dygnets olika tider och olika miljöer. Deltagarna tilldelas också olika roller som ger en extra dramatik åt äventyret.

3. Backspegel – uppföljning, reflektion

I den avslutande fasen blickar gruppen och pedagogerna tillbaka på händelseförloppet, reflekterar och drar slutsatser.


Länkar och tips om äventyrspedagogik

Vad är äventyrspedagogik?  Luleå tekniska Universitet

Äventyrspedagogik och sociala medier – en presentationsfilm av Torbjörn Lingöy, Jämshögs folkhögskola

Äventyrspedagogik – en prezipresentation av Mikael Andersson