Flippat klassrum

Illustration Flippat klassrum

Grundidén med det flippade klassrummet är att använda mer av den gemensamma tiden för samarbete, problemlösning, diskussion och individuellt stöd till den enskilde deltagaren.

Istället för traditionella föreläsningar låter flipparen deltagarna i förväg ta del av nätbaserade genomgångar. Det mest populära sättet att flippa klassrummet är att låta deltagarna titta på videoföreläsningar. Andra möjligheter är användningen av podcast, blogg, wiki, webbplats och frågor i onlineformulär.

Modellen kallas även för det omvända klassrummet och det som flipparen gör är att vända på uppfattningen om hur den gemensamma tiden i klassrummet ska användas.

Ny roll för pedagogen
Omställningen innebär en förskjutning i pedagogrollen – från förmedling till bearbetning av information. Ansvaret för att inhämta information flyttas till deltagaren som på egen hand ska förbereda sig inför lektionspasset. I gengäld kan pedagogen vid det fysiska mötet lägga mer tid på diskussioner, praktiskt arbete och gemensam problemlösning, men får även mer utrymme för individuell hjälp och stöttning. Poängen med denna flexibla modell ligger dock inte sofistikerade webblösningar utan i den förändrade pedagogrollen – pedagogen blir mer tillgänglig för deltagaren.

 

Så fungerar det flippade klassrummet

En animerad film som på ett enkelt sätt berättar vad flippat klassrum är.

Om filmen

With the teacher at the front and seats in rows, the classroom has barely changed in the last century. But, we now know that there’s no ”one size fits all” approach to learning — and the flipped classroom model brings together advances in education and technology to provide a personalized, engaging learning experience for every student — whatever their learning style, pace, or ability.

Find out more at http://flippedinstitute.org


Möt Karin Brånebäck, bloggande lärare som brinner för flippat klassrum


Folkbildningsnätet tipsar

Flippa klassrummet är ett grundläggande studiematerial om vad det flippade klassrummet innebär och varför arbetssättet av många deltagare upplevs positivt. Här visas också hur man arbetar rent konkret med att filma och att ladda upp sina videoklipp på nätet.

Flippa klassrummet (Folkbildningsnätet)

Vad innebär flippat klassrum?


Fördelar

Det flippade klassrummet har fått stor uppmärksamhet i den pedagogiska debatten under senare år och då med fokus på alla fördelar.

Egen takt och plats

Deltagare kan gå igenom instruktioner och information i egen takt och välja plats. De blir friare i tid och rum.

Deltagarinflytande

Deltagarnas makt och ansvar för lärandet växer vilket gör dem mer aktiva i lärprocessen.

Samarbetslärande

Modellen ger mer tid att använda tillsammans med deltagarna.

Tillgänglighet

Deltagaren har alltid tillgång till genomgångarna även långt i efterhand. En deltagare som missar ett lektionspass kan lättare ta igen föreläsningar via nätet. Även pedagogens flexibilitet ökar vid egen eventuell frånvaro.

Utmaningar

Det finns mycket diskussioner om det flippade klassrummet. En del av kritiken handlar om svårigheter för studerande att hantera den ökade friheten och därmed komma oförberedda. Andra pekar på att inlärningsstilen inte passar alla och att modellen förutsätter allas tillgång till uppkoppling och avancerad utrustning. En annan invändning skjuter in sig på att pedagogens egenproducerade videos kräver mycket tid. Alla modeller har sina för- och nackdelar, men för den som ser till fördelarna kan kritiken mer ses som utmaningar.


Att själv börja flippa

Illustration huvud med orden flipped classroomDet första du måste göra är att hitta en nätbaserad samlingsplats där deltagarna kan nå ditt material. Det funkar med en blogg, men med hjälp av verktyget WordPress kan du både bygga statiska infosidor och skapa en rullande kursblogg.

För det andra behöver deltagarnas ökade frihet ramas in med tydliga instruktioner, deadlines, länkar, vad som är frivilligt och obligatoriskt.

För det tredje måste samlingsplatsen fyllas med material. Det enklaste är att börja med något intressant filmklipp. Du kan antingen producera ett eget filmklipp eller använda ett färdigt material.

Vad gäller det senare är UR en guldgruva. På Folkbildningsnätet hittar du UR:s TV- och radioprogram. Allt kan ses på Folkbildningsnätet, men vissa program kräver inloggning. UR:s öppna utbud nås genom info och länkning från Folkbildningsnätet. Det finns även många andra öppna lärresurser du kan använda dig av.

Fördelen med egna filmklipp är att du kan skräddarsy dem för din grupp. Du kan läsa mer om hur du skapar egna filmklipp och var du kan hitta öppna lärresurser här i fLexikon och avdelningen Viktiga verktyg.

Om dessa filmer

En film producerade av Johanna Krook, Studieförbundet Vuxenskolan.


Tips och länkar om flippat klassrum

Filmlär Öppen lärresurs producerad av Tornedalens folkhögskola om hur du gör film för din distansundervisning

Its learning Pedagogen Elisabeth Engum delar med sig av sina erfarenheter

Det upp-och-nervända klassrummet Skolverket

barkersthlm – Daniel Barker delar med sig av sina erfarenheter från sociala medier och digitala verktyg

Om det flippade klassrummet Nättidningen re:flex

Flippade klassrum har både för- och nackdelar Skolverket

Vimeo – Flipped classroom i högre utbildning – Mikael Björk föreläser

10 pros and cons of a flipped classroom te@chthought

Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Kilskrift, Karin Brånebäck

Omvänt klassrum, utvecklat lärande Katarina Lycken Rüter visar och berättar om fördelarna och erfarenheterna av ett omvänt klassrum.