Utveckla dig själv som pedagog

I din egen arbetsprocess som pedagog behöver du vara medveten om att olika personer har olika sätt att lära (se flexikon länk). Det betyder att två personer inte kommer att få samma resultat och två grupper kan utvecklas på helt olika sätt – trots att du arbetar på samma sätt i bägge fallen. Deltagare börjar med olika förkunskaper och deras integrering av ny och gammal förståelse kommer att ge olika resultat på grund av olika gruppdynamik, personliga frågeställningar, arbetsmetoder och sätt att lära.

Att möta varandra i en lärande miljö är så mycket mer än att skaffa ämneskunskaper. Det får ofta som sidoeffekt att vi som lärare lär oss mer och får nya erfarenheter tillsammans med våra vuxna deltagare. Det berikar oss både professionellt och privat.

vertygslada-u-textPedagogisk verktygslåda

För att skapa förutsättningar för de här processerna är det viktigt att vi organiserar vår personliga – eller gemensamma – pedagogiska verktygslåda. Med tiden kommer den att fyllas på med erfarenheter, resurser, metoder, tips, länkar och övningar. Digital teknik är bra för att samla och sortera. Du kan göra allt sökbart för både dig själv och för deltagarna. Viktigt är dock att du hittar ett konsekvent och tydligt etikettsystem med taggar och nyckelord. En annan fördel är att du när du samlar allt i en molntjänst kan nå materialet oavsett var du befinner dig – i skolan, på väg till jobbet eller hemma en sen kväll.

Ett av de bästa sätten att studera hur en kurs fungerar, är att gå en själv. Fundera på vad det innebär, hur mycket ansvar du får ta, vad som fungerar och vad som inte fungerar, hur läraren kommunicerar och underlättar för gruppen. Deltagarnas förkunskaper och vana att studera via nätet avgör hur läraren väljer att arbeta.

Ulrika Knutsson, IKT-pedagog FSO


Ett dynamiskt mindset och kopplingen till livslångt lärande

Gillar du att utmana dig själv och prova nytt? Anser du att en persons förmåga och utveckling går att påverka? Tycker du att misstag och misslyckanden är moment i en längre lärprocess? Då har du ganska säkert ett dynamiskt mindset.

Eller tänker du att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga och därmed bara att ge upp inför? Då har du ett statiskt mindset. Kanske får det som följd att du undviker att göra något av rädsla för att göra fel eller så söker du ständig bekräftelse även när du fått vanor och erfarenheter.

Ditt mindset påverkar dig personligt men även professionellt i din lärarroll. Det styr förstås hur du hanterar din utveckling och skicklighet som pedagog, men även hur du betraktar och hanterar dina kursdeltagares lärandeprocesser.

Begreppet dynamiskt mindset – a growth mindset – lanserades av psykologen Carol S. Dweck vid Stanford University, USA. Synsättet är en ingång i det pedagogiska samtalet och hjälper oss som lärare och ledare att få syn på oss själva och vårt arbete.

Idén om ett dynamiskt eller statiskt mindset kan förklara varför talang och förmåga inte automatiskt medför goda resultat. Alla som tränar sport och idrott vet att talang och förmåga bara är utgångspunkter. Vad som behövs är en utveckling som bygger på mer träning och ökad medvetenhet om sitt personliga sätt att lära. Talang och förmåga kan vidgas, höjas, ökas, förbättras.

Om du ger dig hän i att utvecklas, förbättra, fördjupa och förstå – och vila däremellan – är chansen stor att både din nyfikenhet och motivation ökar. Du får en djupare tillfredsställelse i vad du gör och får ett generösare och mer lustfyllt förhållningssätt gentemot dina deltagare och deras lärande. Du får syn på hur ditt sätt att lära fungerar och dina tankemönster ser ut samt hur det fungerar för dina kursdeltagare. Av stimulansen inom dig och mellan er uppstår ett smittande engagemang.

Det finns en tydlig koppling mellan dynamiskt mindset och livslångt lärande. För att det livslånga lärandet ska fungera krävs vissa attityder och strukturer och förmåga att rusta sig själv.

För att livslångt lärande ska uppstå och hålla i sig över tid behöver vi ett öppet, nyfiket och dynamiskt förhållningssätt till oss själva, andra och lärande i stort. Kanske är det dags att låta nyfikenheten bjuda på en spännande berg- och dalbanetur istället för att stanna i ett säkert och ytligt förhållningssätt?

Länkar och tips

Dweck, Carol S. (2015). Mindset: du blir vad du tänker. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur

Carol Dweck i en TED-föreläsning i Norrköping 2014, textad på svenska.

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Pedagogsajten

George Siemens, lärande för både hjärna och hjärta Nättidningen reflex

Alastair Creelman är lärare i pedagogik och e-lärande vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Här skriver han om lärare med en studentcentrerad pedagogik.