Tidsplanering

Thinking time concept as a group of clock objects shaped as a human head as a business punctuality and appointment stress metaphor or deadline pressure and overtime icon as a 3D illustration.

Två av tre lärare tycker att de använder för lite tid till planering. Många menar även att de har för lite tid för reflektion och kompetensutveckling.

Det är viktigt att du och dina kollegor har en öppen kommunikation med skolans ledning ifall viktiga arbetsuppgifter inte hinns med. Du har ett uppdrag och förutsättningarna måste vara avpassade för det. Om resurserna inte räcker behöver du berätta vilka konsekvenserna blir. Detta är särskilt viktigt när skolan genomgår omvälvande förändringar med exempelvis nya digitala arbetssätt. Det är vanligt att lärare biter ihop under hård belastning, men bördan ska inte ligga på dig som enskild person. Sjukskrivningarna för stressrelaterad ohälsa har blivit fler under senare år eftersom lärare fått ökade krav utan att gamla arbetsuppgifter tagits bort.


Faktaruta

Exempel på arbetsuppgifter som ska rymmas inom ferieanställdas reglerade arbetstid:

  • Lektioner
  • Planering, enskilt och med kollegor, ibland i flera arbetslag om du har din tjänst på två eller tre linjer
  • Lärarråd, skolråd och liknande
  • Tillsyn av skolans lokaler, viss städning och jour, material och materialrum, integrering av IKT-stöd
  • Utvecklings- och kursplanearbete
  • Kompetensutveckling
  • Dokumentera ditt eget och dina kursdeltagares arbete, gruppvis och enskilt, sätta och skriva omdömen i förekommande fall, åtgärdsprogram
  • Handledning och enskilda samtal med kursdeltagare
  • Elevvårdsarbete i samråd med annan personal
  • Alla oplanerade händelser som kan uppstå i en vardag med människor

Källa: Lärarförbundet

Stöd för tid och planering

Vad kan du och ni göra för att underlätta era rutiner i arbetet? Svaret handlar om att göra planeringen tydlig för er tillsammans. På så sätt undviker ni att vardagliga sysslor känns som akuta kriser.  

Den tid det tar att hitta ett digitalt planeringsverktyg eller kalender och se efter hur det fungerar är värt varenda minut. Det är absolut inget fel på din gamla filofax, men ett klart minus är att den inte påminner dig om möten eller arbetsuppgifter när du öppnar datorn eller plattan för dagens arbete.

En idé är att ni i lärarlaget utforskar verktygen som finns i er lärplattform inför nästa möte och sedan diskuterar hur ni kan använda dem. Vilka ska dela kalendrar med varandra? Vad behöver ni ha gemensamt? Vad är specifikt för era ämnen? Finns det någonstans där ni kan bygga en gemensam idébank för senare undersökningar? Bestäm vad ni behöver. Exempel på vad som kan vara bra att följa är processer, rutiner, möten, uppföljningar och utvärderingar i ett projektplaneringsverktyg som exempelvis Trello. En stor fördel är att det går att logga in från både dator, platta och smartmobil i den tjänst ni har.

Länkar och tips

Så får du en bra tjänstefördelning Lärarförbundet har en bra lista på hur du kan samtala med rektor om tjänstefördelning

På sajten Appstöd kan du hitta en lista med olika typer av appar, även med kognitiva stöd – mycket bra att också visa kursdeltagare med särskilda behov om.