Fyra faktorer för utveckling

Du behöver vara medveten om ditt eget bästa sätt att lära och arbeta och att dina kursdeltagare representerar ett brett spektrum med helt andra profiler än din egen. Din uppgift är att möta dem där de befinner sig.

 

Dina inre faktorer

Dina attityder – nyfikenhet, forskande, lust, tillit, tilltro och mod.
Dina förmågor – att du kan söka information i olika källor, kommunicera och reflektera enskilt och med andra, att du kan behålla ett inre fokus, klara motgångar, misslyckanden och felslut, dra slutsatser, värdera uppgifter, förstå dig själv och ditt sätt att resonera.

Tid och ekonomi

För att du och dina kollegor ska kunna ägna er åt att reflektera och lära er nya plattformen, verktygen och att utveckla ert arbete behöver ni befria er tid från annat. Tid är förutsättning. Detta är en diskussion som måste föras med skolans ledning och även tas upp i gemensamma och enskilda tjänsteavtal. Ta gärna kontakt med ditt fackförbund. Ni behöver ha en tidsplan och tydliggöra behoven i en utvecklingsplan på skolan.

Dina yttre faktorer

Din miljö – vilket förutsätter ett öppet demokratiskt samhälle, tillgång till öppna källor och data, handledning, stöd, uppmuntran från lärare, ledare, kurskamrater, att du blir sedd, hörd och läst och bekräftad, att du kan bidra till ett sammanhang. Till detta hör plats och utrymme:
du behöver en plats för tänkande och för material men också en plats och tillåtelse att reflektera öppet tillsammans med dina kollegor.

Material och verktyg

Du behöver tillgång till litteratur och forskning, fria media, samlingar med betrodda källor, fysiska redskap men också en bra uppkoppling och digitala verktyg.

Det är praktiskt att skapa och samla dina lektionsförberedelser digitalt. Lektionerna kan delas upp och struktureras på ett sätt som uppdateras och anpassas för kurs och deltagare. Du kan ha färdiginspelade genomgångar, filmtips med frågor eller andra aktiviteter. På så sätt kan du lägga ditt huvudfokus där det behövs. Dina deltagare kan förbereda sig inför lektionen och känna sig trygg med dina instruktioner och vad som kommer att ske.

Om du delar material med dina kursdeltagare blir det också möjligt för dem att göra val och påverka kursinnehållet men också se hur djupt eller snabbt de vill gå framåt. Vill de öva en extra gång kan du tillhandahålla mer material, vill de gå vidare i nästa moment så går det bra. På så sätt får de en överblick över innehållet och kan själva anpassa och planera sin tid. Som lärare ger vi dem utrymme att ta ansvar och utvecklas som lärande individer. Detta är ett grundläggande förhållningssätt inom folkbildningen.