Din dynamiska utveckling

Du och dina kollegor behöver göra en analys, enskilt och tillsammans utifrån deltagarnas, kursernas och skolans behov. Exempel på frågor att ställa är:

  • Vad behöver jag för att bli bättre lärare?
  • Vad behöver vi som kollegium för att möta kursdeltagarna?
  • Hur blir vi bättre på att hantera IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i det pedagogiska arbetet?

Sätt upp flera frågor för just er situation och som ni vill ha besvarade.

När ni med det som underlag göder ert dynamiska mindset och skapar livslångt lärande får ni en naturlig utveckling tillsammans som lärande människor. När allt kommer omkring vilar folkbildningens idéer på att det är fullt möjligt att omforma tillvaron genom engagemang och dynamik och att vi lär så länge vi lever. Med den inställningen utgör du som lärare en förebild och smittkälla för dina deltagare.

Hur kan ni stimulera er dynamiska utveckling?

På egen hand

Låt självreflektionen genomsyra allt i det egna arbetet men även som verktyg i gemensamma sammanhang. Använd en dagbok eller egen blogg för reflektion. Läs aktuell litteratur och andra lärares bloggar.

Nätbaserat – enskilt och tillsammans

Delta i kurser på nätet som våra egna kurser här på Flexikon, Webbstjärnan, Khan Academy, MOOCs, Youtube-klipp och webbinarier. Koppla ihop er i facebookgrupper eller med bloggar som är öppna för bara er i gruppen, reflektera, samspela och dela med varandra.


Tillsammans i kollegiet på skolan

Skapa mötesplatser för att dela metoder och övningar, träffas och samtala. Läs litteratur, skriv bloggar och reflektera enskilt och tillsammans.

 

Konventionellt – enskilt och tillsammans

Kurser och utbildningar som Folkbildningens workspaces, ditt fackförbunds fortbildningar eller kurser och fortbildningsdagar på högskolor och universitet. För- och efterarbeta i grupper på nätet eller i bloggar.

Självreflektion

Du behöver sätta av tid för att reflektera över hur du jobbar och hur du bemöter dina kursdeltagare. Ibland kan en dagbok som du skriver dagligen över tid, exempelvis en månad, vara ett sätt att hjälpa dig i tänkandet. Du – eller om ni är en grupp kollegor som jobbar med utveckling tillsammans – kan även med hjälp av blogg eller kamera dokumentera och reflektera över den egna utvecklingen och det egna arbetet. Avsätt gärna en period för denna typ av dagboksdokumentation. Gå sedan tillbaka och läs eller lyssna på reflektionerna. Du kommer att få matnyttiga perspektiv och insikter.