Lärarrummet – introduktion

swipaFör att kunna fortsätta vara en bra ledare behöver du vårda och ta hand om din egen utveckling. Vi behöver och vill ha ny kompetens och fortbildning, men hur ordnar vi det? Och exakt vad av allt det nya är det vi behöver? Det går att lära vem som helst att svajpa (svepa) med fingret över en pekskärm och hantera verktygen i en smartmobil. Men hur lär vi våra deltagare hur de ska värdera och hantera det som dyker upp på deras skärmar? Och hur kan du och dina kursdeltagare själva påverka innehållet på skärmarna?

Dina kursdeltagare kommer alltid i första hand. I folkbildningen och egentligen alla sammanhang där man sysslar med vuxnas frivilliga lärande är det “kunden” som har rätt. Din uppgift som pedagog blir därför att vara facilitator, den som underlättar och visar hur man hittar motivation, förenklar och fördjupar, väcker nyfikenhet och öppnar dörrar.

Sammanhangen vi lever i är andra än för bara ett par decennier sedan, men behoven hos vuxna som studerar är desamma.

Förr trodde man att enda sättet att inhämta kunskap var att passivt lyssna på föreläsare, lärare och präster eller läsa tunga böcker med små bokstäver. Idag är metoderna och verktygen så oerhört många fler och mycket mer flexibla. Du och dina kursdeltagare har ett spektrum av möjligheter som är allt annat än passiva. Som lärare är du mer av en handledare än en person som pekar ut den enda rätta vägen. Slutledet i ordet pedagog, -gog, betyder just leda på grekiska.

Det här avdelningen i Flexikon handlar därför om hur du kan ta hand om din professionella utveckling, enskilt men också hur du lär tillsammans med dina kollegor. För att kunna sköta er individuella utveckling tillsammans behöver ni inventera och analysera behoven. Dessa kan vara:

  • skolans profil och gemensamma utveckling
  • linjens eller ämnets kompetenser
  • era värderingar