Kursutveckling

Efter utvärderingen är det dags för er i lärargruppen att samlas för diskussioner om och utifrån resultatet. Det ni upptäcker där – och kanske redan anat – kan leda till ändrat innehåll, nya metoder, annat upplägg och kanske en annan målgrupp.


Här nedan följer frågor ni kan diskutera utifrån målen och utvärderingsresultaten. Ni bör samtala om och besvara dem tillsammans i lärargruppen för att dela era erfarenheter och upptäckter och sedan gemensamt hitta ett spår framåt:Har de övergripande målen uppfyllts?

Har deltagaren förstått innehållet?

Vilka överraskande positiva upptäckter har ni gjort under kurstiden vad gäller innehåll och metoder?

Vilka frågor och svårigheter har uppstått under kursens gång?

Har deltagarens individuella mål uppfyllts?

Har deltagaren ökat sin medvetenhet om sitt bästa sätt att lära?

Vilka moment och perspektiv hade behövt finnas med i kursinnehållet men saknades? Hur ska ni hantera det till nästa kursomgång?


För att utveckla era kurser på ett gott och nyttigt sätt kan ni på skolan behöva förkovra er. All utveckling och fortbildning är djupast skolledningens ansvar. Samtidigt har ni som pedagoger ansvar för att det blir rätt form av utbildning. Använd gärna kursdagar och seminarier som avstamp för ett fortsatt gemensamt lärande på skolan. Starta studiecirklar, prata med ledningen om att få avsatt tid i tjänsten för utveckling av er själva och av era kurser. Använd dem som studieobjekt i era träffar.Tips för lyckad kursutveckling

Våga experimentera i arbetet. Var lekfulla. Bygg ett tänkande baserat på det ekosystem ni själva ingår i av kunnande och utveckling. Våga backa om ni upptäcker att saker inte fungerar. Förfina under hand. Jobba tillsammans. Kom ihåg att förändring tar tid. Vi är aldrig betjänta av quick fixes. Ha tålamod – det är också en sorts mod.


Länkar och tips

FSO, Folkbildningens Serviceorganisation, erbjuder workspaces och kurser vid ett flertal tillfällen varje år. Målgruppen är folkhögskollärare och vuxenpedagoger. Under ett par dagar ses man tillsammans och arbetar utifrån sina behov tillsammans i grupper. Det blir också ett trevligt tillfälle att ses och knyta kontakter över skolgränserna. Folkbildningsnätet håller även kortare kurser och seminariedagar. Mer info om kommande workspaces hittar du på FSO hemsida.

Folkbildningens Nättidningen Re:flex rapporterar både inifrån folkbildningen och bevakar omvärlden. Här kan du få tips om allt från appar som förenklar vardagsjobbet till de stora frågorna och långa linjerna i samhälle och lärutveckling.

Flera universitet och högskolor har fristående kurser i hur man kan utveckla kurser i blended learning och använda sig av digitala verktyg och design för lärande. Sök på respektive skola.