Flexibelt lärande – introduktion

 

Det är viktigt att ha tydliga mål och riktlinjer när man jobbar med en kurs. Man behöver också ha den övergripande processen klar för sig för att kunna ta sina deltagare från start till mål. Det här kapitlet kring flexibelt lärande i Flexikon tar upp olika saker som man som pedagog behöver tänka på i samband med en kurs.