Förr pratade man om studieteknik. Då handlade det ofta om att anteckna så mycket som möjligt medan läraren föreläste. Men eftersom vi antecknade så mycket slutade vi lyssna och förlorade överblick över ämnet. Vi fick inte tid att reflektera och samtala för förståelse.

Struktur, minne och lärande

Med den moderna synen på studier och lärande vet vi att vi behöver annat än att anteckna ord. Idag pratar vi istället om struktur, minne och lärande. Alla delarna behövs i den studerandes vardag. Med hjälp av digitala verktyg är det både lättare och roligare att dokumentera och strukturera. Att avsätta tid för urval, reflektion och att hitta logik och möjligheter i digitala verktyg är viktigt. Ta tid på dig, skaffa dig överblick och välj sedan program och appar som passar dig och ditt sätt att tänka.

Genom att skaffa dig praktisk kunskap att hantera program och appar upptäcker du snart den konkreta nyttan. Då kan du också tillgodogöra dig andra verktyg.

Att hålla fokus på studierna och orka plugga är en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. Ofta är det bristen på inplanerad tid, motivation och övergripande struktur som får studier att haverera. Som lärare behöver du motivera och stödja kursdeltagaren att komma vidare i sin utveckling. Som kursdeltagare utvecklar du dig att kicka igång dina egna lärprocesser. Detta kan gå lättare med hjälp av olika verktyg.

I en värld där informationen strömmar över oss blir de digitala verktygen en möjlighet att sortera och hålla ordning. Att källkritiskt granska och fånga upp viktig information är en viktig kompetens i det digitala samhället

Recept för att strukturera och skapa en lärprocess

 • Detta behövs för att strukturera och skapa en lärandeprocess:
 • Planering – personligt och tillsammans med andra
 • Struktur – alltid när du behöver strukturera något
 • Förhållningssätt – val av digitala verktyg och personlig lärmiljö
 • Sammanfattningar – kurs, böcker, föreläsningar, diskussioner, filmer, Anteckningar – teckningar, skisser, ord, foton, filmklipp, etc
 • Förslag och idéer – associationer, processer, etc
 • Problemlösning – associationer, tankekedjor, skisser, etc

Djupast handlar det om att ju fler sinnen och delar av din hjärna som engageras i dina studier och din vardag – desto bättre koll får du på dig själv, dina minnesfunktioner och det du ska prestera under din studietid. Bäst resultat får du om både höger och vänster hjärnhalva engageras och så många som möjligt av dina sinnen.

Det som fungerar är bra. Resten kan lämnas.

Elisabet Norin

Digitala verktyg och appar som stöd för studier

Det finns många praktiska verktyg och hjälpmedel för lärande. Genom att använda plattformar och utrymmen på nätet kan du spara och komma åt sparat material via dator, surfplatta och mobil – oavsett var du befinner dig.

En stor fördel är att du kan samarbeta och dela i grupper via nätet. Alla kan få notifikationer i sin mobil eller dator när nytt material läggs upp.

 Ta det lugnt!

Det är lätt att bli stressad av alla digitala möjligheter – välj därför ett eller ett par verktyg och lär dig dem ordentligt. Efter att ha gått på djupet kan du avgöra om du och dina deltagare har verklig nytta av verktyget eller tjänsten. Fråga också kollegor runt dig och be dem visa hur de jobbar. Ordna gärna delningsjuntor och träffar på skolan.

När du blivit trygg med tekniken kan du förstå hur den kan stötta lärprocesserna. Har du väl lärt dig ett system är det lättare att lära sig andra appar och program.

Google Keep är ett av många exempel på hur man enkelt kan göra och spara sina anteckningar och påminnelser på nätet. Anteckna och ta en bild med telefonen och dela dina anteckningar med kollegorna. Praktiskt. Dessutom behöver man inte oroa sig för att papperslappen med noteringar tappas bort. (OBS inget ljud på videon ovan)

Att göra listor och kalendrar online

Det finns olika sätt att göra digitala listor och kalendrar. Kalendrarna har bra funktioner med möjligheter att planera och visuellt markera arbetstid för uppgifter. Du kan också koppla påminnelser som visar tidpunkt och plats för aktiviteter.

Wunderlist är en av många checklistor med påminnelser. Du skriver vad som ska göras och när. Du kan även lägga till filer eller bilder. Därefter lägger du in påminnelser och notiser som kommer att visas i din telefon. Du ställer själv in tid och kryssar bort påminnelsen eller checklistan när du är färdig.

På samma sätt kan du göra listor i andra appar. Så är det exempelvis i program som Evernote eller Trello. Checklistor eller “att göra-listor” kan kopplas till gemensamma kalendrar och ge påminnelser som du kan dela i en studiegrupp eller klass. Detta finns i Google kalender eller i Microsofts kalender. I de flesta smartmobiler och datorer finns liknande inbyggda funktioner. Kalendrarna kan ofta kopplas så att alla meddelanden går till din huvudsakliga kalender.


Projektplanering – tillsammans på nätet

Projektplaneringsprogram som Trello eller tankekartor som Mindomo eller Popplet gör det enkelt att se helheter och hålla reda på detaljer. De fungerar som en anslagstavla där du och de du samarbetar med kan sätta upp notiser för strukturen. Det hjälper er att skapa överblick och få bättre kontroll på både arbete och ledighet. Dessa planeringsverktyg och tankekartor förbättrar möjligheterna till samarbete mellan mentorer, kurskamrater och lärare. Andra verktyg för att göra egna eller gemensamma anslagstavlor är Lino, Popplet, Padlet, Canva och Google Keep.

Projektplanering – tillsammans på nätet

Andra program för att hålla reda på aktiviteter finns i projektplaneringsprogram som Trello eller tankekartor som Mindomo eller Popplet. De fungerar ungefär som en digital anslagstavla där du sätter upp olika typer av lappar som du kan flytta runt och lägga till i på samma sätt som du gör med postit-lappar. Det hjälper dig att få överblick enskilt och få bättre kontroll i  en tid då de flesta av oss ska få det pusslet att gå ihop, både i arbetet och privat. Dessa planeringsverktyg och tankekartor ökar möjligheterna till samarbete med mentorer, kurskamrater och lärare.

Poddar

Poddar är ”radioprogram” som publiceras direkt på nätet. Att använda enbart ljud kan vara ett bra sätt att kommunicera i undervisningen. Det är förhållandevis enkelt att själv skapa en podd. I sin enklaste form kan man spela in direkt på sin telefon eller surfplatta och sen exportera ljudet så att kursdeltagarna kan lyssna. På samma sätt kan deltagarna också använda ljudklipp för återkoppling, uttalsövningar och redovisningar.

Läs mer om hur man kan skapa en podd

Mer om ljud och inspelning (i Flexikon)

Annotering

Med hjälp av appar och program som Notability eller Annotate kan du också under läsningen anteckna i textdokument samt rita, stryka under, ringa in eller skriva i marginalen. Inbyggda kommentarsmöjligheter finns ofta numera i de flesta onlinedokument av olika slag.

I Explain everything och andra inspelningsprogram finns också inbyggda möjligheter att kommentera inspelningar, rita pilar eller ringa in partier som du vill ha synpunkter på. Möjligheten att spela in och visa olika steg i en lösningsprocess är ett sätt att skapa förståelse för både den studerande själv, för lärare och andra kursdeltagare. Missförstånd och problem kan rätas upp tillsammans.

Program och verktyg som ursprungligen var tänkta för att göra presentationer har utvecklats och fått flera funktioner. I Educreation och Prezi kan du också anteckna och samarbeta. De här verktygen kan också användas för att ge respons till eller mellan kursdeltagarna. Kommentarsfunktionen finns för texter, bilder, filmer och andra material. Det är en av fördelarna med att arbeta digitalt. Det stimulerar och breddar också metoderna för lärandet.

 

Bloggar

Bloggverktyg som WordPress eller Blogger kan fungera som en antecknings- och reflektionsyta där många bidrar. Eller så använder du bloggen som en tankebok eller loggbok för dig själv. Twitter med gemensamma #hashtaggar/etiketter kan fungera som sammanhållande tråd på kursen. En gemensam klassblogg kan bidra till lärsamtalet när kursdeltagarna skriver och resonerar tillsammans. Det är också möjligt att göra skärminspelningar och dela med lärare och andra kursdeltagare i bloggen. Dessa skriver kommentarer eller berättar i en egen skärminspelning.

Mer om Blogg Flexikon

WordPress för lärare Flexikon

Skärminspelning Flexikon

Anteckningsböcker online

Evernote är en anteckningsbok i molnet. Den hjälper dig att skapa samlingar med anteckningar, ljudinspelningar, bilder, foton och videoklipp. Du skapar anteckningar som är privata eller gemensamma med andra.

I Evernote kan du bland annat:

 • skriva eller spela in ljudanteckningar.
 • lägg in foton i anteckningar
 • göra checklistor
 • koppla anteckningar till kalender
 • organisera webbartiklar, dokument, länkar och foton

Det är också möjligt att länka anteckningarna så att alla i gruppen får notifikationer när någon lägger till nytt material. I efterhand kan du söka efter specifika anteckningar med hjälp av fritext, datum när de skapades, platsen de skrevs på, namn eller ord som du taggat dem med.

De flesta lärplattformar som G Suite och Microsoft Education har liknande tjänster i sina molnbaserade lärmiljöer.
Det blir allt vanligare att appar och program har flera inbyggda stödfunktioner. Du kan få texter upplästa eller använda diktafon-funktionen för att skapa skrift. Ofta kan du även välja språk och använda rättstavningsprogram. Du kan också spara bilder eller filmer för att dokumentera och komma ihåg instruktioner, fakta och annat innehåll. Ipad och andra surfplattor har också inbyggda tjänster av det här slaget. Kolla under “Inställningar” på din enhet.

Länksamlingar online

Det är praktiskt att spara sina länkar för senare bruk. Speciellt om du gör det på nätet så att du kan nå dem varsomhelst och enkelt dela med andra. Länkar kan läggas sökbara i länksamlingstjänster som Symbaloo, Diigo eller Delicious

Diigo är ett mycket kraftfullt verktyg. Förutom att spara dina och gruppens länkar kan du också lägga till kommentarer. Till Diigo finns olika verktyg och tillägg. Bland annat en urklippsfunktion som innebär att du kan klippa ut delar av hemsidor, pdf-dokument eller foton. Dessutom kan du också kommentera tankar och fakta kopplade till de olika urklippen.

Länksamlingsverktyget Symbaloo använder bilder och färger för att göra det enklare att hitta länkar man sparat. Det går också att skapa olika undersamlingar och webbmixer, där man samlar länkarna ämnes- eller kursvis. När du gjort en webbmix kan du ge andra tillgång till den genom att dela länken dit. Mottagarna behöver inte ha ett Symbaloo-konto.

Det går, som i exemplet här på sidan, också att “bädda in” en klickbar och fungerade webmix i din blogg eller hemsida.
Prova gärna i detta exempel 
⬇︎

Arbets- och lärmiljö

För att lyckas med dina studier måste du förbereda dig. Du behöver se över din lärmiljö så att den stöttar dig. Det handlar bland annat om planering och om att avsätta tid för studierna och respektera det. Våra lärmiljöer kan se olika ut. Vi har olika förutsättningar, både mentalt och socialt. Se gärna avsnittet om intelligensteorier och lärstilar.

Anteckningssidor och -verktyg, länksamlingar, kom ihåg-verktyg, kalendrar, mappar för att sortera material samt molntjänster kan alltså användas för att strukturera studier och lärande tillsammans. Med god planering kommer du långt.

– Men det hjälper inte med planering och överblick om det inte omsätts i verkligheten. Det handlar ofta om att prioritera och att skapa förutsättningar för att genomföra det som bestämts. Att se till att ha mellanrum och fria fält i kalendern när tidsplaneringen spricker är en typ av förhållningssätt där 80-20 regeln kan vara användbar. Schemalägg 80% av tiden och glöm inte att räkna in kaffe- och lunchpauser. Se också till att att 20% av arbetstiden är fri för oförutsedda ting. Det är ett mentalt förhållningssätt som ökar kvaliteten på lärandet, på samma sätt som att arbetsmiljöfrågor och varierande aktiviteter i livet behövs för välbefinnandet. Du behöver själv respektera den avsatta tiden. Detta kan inte nog understrykas. Det är särskilt viktigt om hela eller delar av din utbildning sker online. När studierna får uppmärksamhet och regelbunden tid och plats i vardagen går allt så mycket smidigare, säger Ulrika Knutsson, lärare på Åsa folkhögskola.

Tips - läs och lär mer

TV-serien  “Pluggkoden” – UR

TV-serien “Orka plugga” – UR

Ett exempel på instruktionssida för kursdeltagare

“Studieteknik : Så lyckas du med dina studier” av Håkan Fleischer (häftad, 2015) Boken går att låna på biblioteket.

Digital studieteknik för dyslektiker (och alla andra!) Finlandssvensk sida om Didaktiska dimensioner i digitalt lärande. (Åbo Akademi)

Digitala verktyg Patricia Diaz

”Webben i undervisningen” av Patricia Diaz, Studentlitteratur (2012) Läs en recension av boken här: http://reflex.folkbildning.net/recensioner/var-ar-pucken/