När lär du – på riktigt

Förmågan att lära är möjlig att förbättra och utveckla. Ditt mindset är en nyckel som kan låsa upp både vad du gör, hur du gör det och hur du värderar dig själv.

Som vuxenstuderande har du tillsammans med läraren ansvar för hur du tar hand om dig själv och ditt lärande. Lärare vet att alla lär på olika sätt och de har en stor tilltro till din förmåga att hitta nya strategier och påverka din livsriktning.

Om det inte gått så bra i dina tidigare studier är det lätt att antingen skylla på andra eller dig själv: “Jag är ingen matematikmänniska, jag kan aldrig lära mig detta”. Om du resonerar så tänker du utifrån ett statiskt mindset. Det innebär att du utgår från att intelligensen eller förmågan att ta in ny kunskap är oföränderlig, fix och fast. Med det sättet att resonera blir det inte någon idé att försöka anstränga sig. Du tror du är misslyckad och ger upp innan du ens börjat.

Men om du vänder på idén om mindset blir resonemanget annorlunda: “Nu lyckades jag inte lösa den här uppgiften. Vad kan jag göra annorlunda för att förstå?” Då har du ett dynamiskt mindset. Människor med ett dynamiskt mindset ser motgångar och bakslag som chanser att lära sig. Dina fel och misstag blir steg på vägen framåt, en del av processen.

Känner du igen bägge sätten att resonera? Har du kanske ett mindset i svenska och ett annat i matte? Det är inte ovanligt att vi reagerar olika i olika situationer. Vi ändrar oss också över tid. Det som var stora hinder när vi var unga är hanterbart när vi blir äldre.

Att dessutom bli bedömd utifrån ett statiskt mindset kan döda motivation, nyfikenhet och kreativitet. Det är som att få beröm för sin arm eller någon annan kroppsdel, istället för vad som går att göra med den.

Därför är det viktigt att läraren – och du som studerande när du börjar ta mer ansvar för din lärprocess – stöttar och uppmuntrar dig i ditt engagemang och dina strategier. Det är dessa som skapar och håller igång lärprocesserna. Läraren kan visa dig olika sätt – det finns inte bara en taktik – och med hjälp av digitala verktyg ökar möjligheterna ytterligare. Du kan ta reda på hur du fungerar bäst: tid på dygnet för studier, musik i bakgrunden eller tystnad, sitta formellt upprätt vid bord eller bekvämt i en fåtölj.

Förmågan att lära är möjlig att förbättra och utveckla. Ditt mindset är en nyckel som kan låsa upp både vad du gör, hur du gör det och hur du värderar dig själv och dina kunskaper.

Lärande kan ske när du

 • har ett starkt inre sug att komma vidare och få veta och struntar i alla yttre belöningar
 • är öppen och mottaglig för ny kunskap och information
 • använder din förståelse till att knyta samman delar till en större helhet
 • njuter av lärprocessen som av en äventyrsresa – utan att bekymra dig om resultat och mål
 • har andra runt dig som också är engagerade i lärandet – studerande, lärare och handledare
 • löser spännande problem tillsammans med andra
 • övervinner rädslan för att göra fel
 • tänker kritiskt
 • jobbar stegvis, gör misstag och måste ändra ditt upplägg
 • lär om – alltså gör dig av med ditt gamla tänkande och beteende
 • kan hålla två motsatta tankar i huvudet utan att förkasta någon av dem
 • är införstådd med att lärande är ett ständigt växande
 • låter dina lärprocesser flöda och utvecklas
 • på riktigt tycker att ett självständigt lärande som du tar initiativ till själv är bästa sättet att lära (hela livet)

Illustration och koncept: Tanmay Vora.
Klicka på bilden för att göra den större

Länkar och tips

Mindset och perspektiv Flexikon

Lärprocesser Flexikon