Att möta särskilda behov

“Allas rätt till nätet” är ett projekt som visar hur nätet kan överbrygga klyftor och vara betydelsefullt för människor med funktionsnedsättningar. Att ha speciella behov blir inte samma problem om dessa kan kompenseras med hjälp av digitala verktyg. Både kognitiva, psykiska och fysiska nedsättningar kan med hjälp av vanliga appar och specialdesignade program öka möjligheterna till ett aktivt och öppnare liv. Ökad digital delaktighet kan både öka lärandet och ge livskvalitet i övrigt för alla.
Projektet “Allas rätt till nätet” är ett bra exempel på att människor med speciella behov kan fungera på samma villkor som vi andra med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Det är en folkbildande insats i vår tid.

Läs mer om distanskursen i projektet

Smarta stöd bra för de flesta

Smarta telefoner, datorer, internet och surfplattor skapar möjligheter för fler att delta. Inte enbart för personer med särskilda behov utan alla. Vi är många som behöver hjälp med att komma ihåg, att få texten lite större, att bli bättre på planering eller att få ordning på våra rutiner. Som pedagog är det viktigt att du känner till både appar och inbyggda funktioner som underlättar kommunikation och lärande. För dig, men också för dina deltagare.

För dig som har dyslexi eller på andra sätt svårt med språket blir skrivandet ofta ett hinder för tänkandet och i det praktiska livet. Det är alldeles fantastiskt att det finns inbyggda tillägg och appar som kan förvandla tal till text och placera dem i det format och på den plats du önskar. Du klickar bara på mikrofonikonen, talar, och allt du säger skrivs ned som text. Du kan sedan behandla texten i  andra appar och rättstavningsprogram om du behöver.  Därefter sparar du dokumentet under en lämplig rubrik och väljer att skicka som sms, Twitter, Hangout, Message, mail, som dokument till Google Drive, till Dropbox, som pdf eller än fler alternativ. Du kan välja mellan många språk. Det finns även tillägg som kan läsa upp text.

Ulrika Knutsson, lärare - citat från lektion på Åsa folkhögskola

”Det är inte så att jag är dum eller lat. Jag har jobbat med det här i flera veckor. Men nu… nu kan jag bara inte säga eller skriva det jag vet.”

Anonym deltagare med dyslexi citat från Nättidningen reflex

Hjälpmedel i din telefon

Din smartmobil har en massa inbyggda möjligheter som gör det lättare att höra, se och läsa. Bland annat kan du öka kontrast, zooma i text och bilder, få text automatiskt uppläst och skapa egna kortkommandon för att styra din telefon. Det här är bara några exempel på hjälpmedel som finns inbyggda redan från början. Dessutom kan du komplettera med appar som gör livet och vardagen enklare att hantera. Det är smidigt att så långt som möjligt använda surfplattor och telefoner i lärandet. Här blir dessa hjälpmedel ovärderliga.

Digibok – ett verktyg för samtalsstöd

En film som visar ett exempel hur personer med afasi kan få bättre möjligheter till kommunikation. Genom att kombinera traditionell kommunikationsbok och en app på Ipad blir det lättare för deltagarna på kursen att nå fram. DIGIBOK har utvecklats och testats av Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro. Mer om Digibok

Tips - läs och lär mer

Appar – med möjligheter Skoldatatek.se – änklista och tips på appar inom området

Appar som stöd Här hittar du kognitiva appar för Android, iOS & Windows

Den verkliga skammen är att inte skapa förutsättningar för alla Artikel i Nättidningen re:flex

Åsså har jag dyslexi TV-serie från UR

Rätt verktyg gör skillnad Filmer från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kring arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg.

Forskningsresultat Ökad tillgänglighet och EU Tips om hjälpmedel från FMLS – Dyslexiförbundets sida.