Deltagarperspektivet – intro

Kunskapens träd

Vi kan lära oss mycket mer än vi själva tror. Ett bra råd är att tänka på kunskapen som ett träd. Först behövs stammen, sedan de tjockaste grenarna som går ut från den. På dessa grenar sitter allt smalare grenar och kvistar och på de tunna kvistarna – allra sist – hänger löven. Men alltsammans utgör träd. Vi kan inte förstå löven om vi inte förstår var de hänger: på kvistarna som finns på grenarna som finns på stammen. Så bygger man också kunskap.

Hela det här avsnittet ”Deltagarperspektivet” går att läsa ur två synvinklar: som lärare och som kursdeltagare. Syftet är att göra en spegling mellan de bägge rollerna och också uppmärksamma att vi alla är lärande individer hela livet. Även lärare.

Är du lärare?

Som lärare behöver du hålla dina deltagares perspektiv för ögonen hela tiden. Kursdeltagare är olika och behöver olika typer av stöd och stimulans. Du och alla på skolan behöver skapa möjligheter för deltagarna att utvecklas. Det gäller att ha ett öppet sinne, ett dynamiskt mindset.

Är du kursdeltagare?

Då behöver du ta hand om din utveckling på samma sätt som om du vore din egen lärare – inte bara under kurstiden utan fortsatt genom livet. Hur lär du bäst? Vad är roligt? Hur kan du uppmuntra och belöna dig själv? Fundera över om det är du själv eller andra som definierar vad du kan eller inte kan lära dig.

När lär vi bäst?

En av de viktigaste faktorerna är att vi bemöts som de individer vi är. Med andra ord är er relation pedagog och studerande en botten i allt ni gör tillsammans. Lärandet underlättas också om vi vet att vi behöver kunskaperna och hur de ska användas. En annan viktig faktor i lärprocesserna är att få använda tidigare erfarenheter och kunskaper och bygga vidare på dem. Stöd, uppmuntran, feedback och olika sorters belöning stimulerar lärandet.

Digitala verktyg för modern pedagogik

I detta avsnitt finns också tips på digitala verktyg och tjänster som underlättar lärande och samarbete. Tekniken öppnar nya möjligheter för spännande pedagogisk utveckling. Genom att verka i och förstå potentialen i vår digitala värld blir skolan relevant för dagens och morgondagens deltagare. Dessutom är det roligt, spännande och utvecklande.

We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.

Bill Gates

In a growth mindset, challenges are exciting rather than threatening. So rather than thinking, oh, I’m going to reveal my weaknesses, you say, wow, here’s a chance to grow.”

Carol Dweck

I think it’s very important to have a feedback loop, where you’re constantly thinking about what you’ve done and how you could be doing it better.

Elon Musk