FLEXIBLA METODER

Flexibla metoder – Startsida

I denna avdelning hittar du idéer till hur du kan använda nätet och digitala lärverktyg i dina kursupplägg, men också varför flexibelt lärande är viktigt utifrån folkbildningens uppdrag.

Flexibelt lärande behöver inte innebära en total förändring utan kan ske i små steg. Du kan själv styra omfattningen av nätbaserade inslag och graden av digitala verktyg, tjänster och resurser. Använd det som passar deltagarnas behov och ger mervärden till en redan väl fungerande pedagogik. Då öppnas möjligheter för flexibla lärformer vad gäller tid, plats och tempo. Otaliga varianter och sinnrika studieupplägg är möjliga, enbart fantasin sätter gränser.

Mixa och maxa lärandet

Flexibelt_skrattFlexibla studieformer erbjuder utmanande perspektiv för dig som vill förnya din pedagogik. Konsten att mixa när- och distansmoment underlättar mötet med morgondagens deltagare och är en inträdesbiljett till framtidens multimodala lärande. Till ditt stöd finns i menyerna samlade erfarenheter i form av filmade intervjuer, illustrationer, texter, tips, länkar. Erfarenheter som ger dig vägledning när planerar kurser och cirklar.