Redigeringsprogram i datorRedigera ljud

Med dagens datorer och surfplattor får du en digital inspelningsstudio. Du kan klippa, klistra, mixa och lägga till ljudeffekter.

Från helhet till delar
Redigering handlar om att ”klippa ut” delar ur en helhet vilka man sedan sätter samman till ett färdigt program. Ett exempel kan vara att du spelar in en intervju med ett stort antal frågor under 20 minuter. Från denna plockar du sedan ut de viktigaste frågorna och redigerar samman till ett tre minuter långt programinslag. På så sätt skapar du en kortare och troligen också mer intressant intervju för lyssnaren. I redigeringen kan du också lägga till miljöljud, musik och annat som förstärker det du vill berätta.

Gratis eller köpa program
För att redigera behöver man ett redigeringsprogram i sin dator eller surfplatta. Utbudet är stort och det finns ett antal gratisprogram som du kan ladda ned direkt från nätet. Dessa går att använda men är oftast sämre och mer svårjobbade än de kommersiella alternativen.

Välj ut och fokusera
Illustration som visar principen för redigeringPrincipen för all redigering är att man har en originalinspelning (t ex en intervju) och att man väljer ut delar som man sätter samman på olika sätt. Det hela går ut på att ta bort de (intervju)delar som inte ska vara med. Det kan vara upprepningar, utsvävningar, ”dåliga” frågor eller svar. I redigeringen kan man också korrigera tekniska missöden som uppstått under inspelningen. Innehållsmässigt är det oftast bra att göra slutresultatet så kort och fokuserat som möjligt. Om det är mycket ur grundmaterialet som man trots allt känner måste vara med så kan en lösning vara att dela upp slutmaterialet i flera olika mindre delar (ljudfiler) i stället för att göra ett långt program eller intervju.

Från delar till ny helhet

Rent praktiskt gör man så här:

  • Importera importera en eller flera ljudfiler (ditt grundmaterial/originalfil) in i ett redigeringsprogram och placera dessa på ett spår på programmets tidslinje
  • Lyssna igenom allt material och välj ut vad som ska vara med och vad som ska bort
  • Klipp och radera det du inte vill ha med. Originalfilen raderas inte så du kan alltid gå tillbaka om det skulle gå galet
  • Placera (montera) de utvalda delarna efter varandra på tidslinjen efter tycke och smak
  • Ev. skapa nytt spår och spela in berättarröst direkt in i redigeringsprogrammet
  • Ev. skapa nya spår och importera och lägg till miljöljud, ljudeffekter eller redan inspelad berättarröst
  • Mixa: anpassa ljudvolymer mellan olika spår så att en bra ljudbalans uppstår och att man hör allt.
  • Exportera och ”baka” samman alla spår och ljud till en ny ljudfil

 


Tips och länkar om ljudredigering

REDIGERINGSPROGRAM
25-free-digital-audio-editors (eng), HONKIT.COM

Enbart Mac och iPad:
Garageband