Att välja mikrofon

Att välja mikrofon kan vara svårt. Det är mycket att ta hänsyn till och tyvärr finns det ingen universallösning. Det finns många olika typer och vilken man väljer beror på en rad faktorer:

  • Vilken typ av inspelning är det jag ska göra? – Intervju, miljöljud, musikinspelning, föreläsning
  • Hur många personer ska spelas in?
  • Vilken ”apparat” ska jag spela in på? – dator, videokamera, smart telefon/surfplatta eller digital inspelare.
  • Vilken anslutning / kontakttyp finns på min inspelare? – 3,5 mm stereoplugg, XLR, smartphone-kontakt, USB-kontakt
  • Behöver mikrofonen strömförsörjning? – nej, inbyggt batteri, fantom-matning
  • Ska mikrofonen ha sladd eller vara trådlös?
  • Stereo- eller mono-mikrofon?
  • Vilken budget har jag?

Olika typer av mikrofoner

Inbyggd mikrofon – fångar miljöljud men dålig vid intervjuer

Alla videokameror, inklusive smarta telefoner och surfplattor, har en inbyggd mikrofon som spelar in ljudet under inspelning. Självklart varierar kvaliteten mellan olika kameramodeller men generellt kan man säga att dessa mikrofoner bäst fungerar för att fånga upp miljö- och allmänljud. Det inte en bra idé att försöka ge sig på att göra intervjuer eller att fånga röster på längre håll med denna mikrofon. Ljudet kommer troligen att bli tunt, brusigt och odistinkt vilket beror på att mikrofonen hamnar långt ifrån ljudkällan (intervjupersonens mun). Ett annat problem med inbyggda mikrofoner är att de ibland plockar upp ljud från kamerans autofokus vilket kan bli väldigt störande.


Handmick, funkar till det mesta

En handhållen mikrofon kan vara ett allround-verktyg för ljudinspelning. Den fungerar både för intervjuer och för att spela in allmänljud och är oftast den enklaste lösningen. Fördelen vid intervju är att man kan klarar sig med en mikrofon som intervjuare och intervjuperson ”delar” på. För videofilmande kan det vara en nackdel att använda handmikrofon i vissa lägen eftersom man måste stå relativt nära den man intervjuar. Detta kan begränsa filmandet och bildskapandet. Handmikrofoner finns både med sladd och i trådlösa varianter.


Mygga

Myggan (kallas även lavalier-mikrofon) används mycket i TV-sammanhang och är en miniatyrmikrofon som man fäster i t ex kavajslaget. En av fördelarna med myggan är att man kan intervjua en person utan att intervjuaren står alldeles nära. En annan fördel kan vara att om man filmar sig själv kan ha bägge händerna fria, kunna röra sig fritt och ändå få ett bra ljud.

En stor nackdel när det gäller mygga vid intervjuer är att man måste använda ytterligare en mikrofon till den som intervjuar. Det här innebär problem eftersom de flesta enklare videokameror och alla smarta telefoner/surfplattor inte har mer än en mikrofonanslutning.

 


Shotgun-mikrofon

Ett annat mikrofonalternativ är en riktad “shotgun”-mikrofon som man placerar på stativ så nära ljudkällan som möjligt eller monterar på en mikrofonbom och håller strax ovanför huvudet på intervjupersonen. Det här kan vara ett bra alternativ när man inte vill att mikrofonen ska synas i bild.

OBS! Det finns en rad riktade stereomikrofoner som man monterar direkt uppe på kameran. Denna typ kan vara bra när man ska fånga miljöljud men fungerar sämre som intervjumikrofon.

 

 

Många mikrofoner kräver ström

De flesta mikrofoner som används för videoinspelning är kondensatormikrofoner. Gemensamt för de flesta av dessa är att de måste ha ström för att fungera. Kondensatormikrofoner kan antingen ha ett inbyggt batteri (kom ihåg att ta med reservbatterier) eller så drivs de med med sk. fantom-matning (phantom power) som man får från videokameran. Videokameror med en 3,5 mm stereokontakt kan ofta lämna 5 volt fantom-matning för en extern mikrofon. (Videkameror med XLR-kontakter kan driva professionella mikrofoner vilka kräver fantom-matning på 48 volt.)

Smarta telefoner och surfplattor har inte fantom-matning så här krävs en mikrofon med inbyggt batteri eller extern strömförsörjning.

Automatisk inspelningsvolym eller inte?

Många ”ljudinspelare” (kameror, telefoner, mfl) har automatisk inspelningsvolym. Det innebär att att apparaten själv ställer hur starkt ljudet ska spelas in. Praktiskt, men ett problem här kan vara att automatiken eftersträvar att spela in alla ljud lika starkt vilket kan ställa till problem. Ett exempel är när man gör en intervju i en bullrig eller stökig miljö. Under pauserna i intervjun kommer inspelaren att dra upp detta bakgrundsljud (som fläktar eller stojande barn) till samma volym som pratet och man får ett ”pumpande” och onaturligt ljud. Lösningen här kan var att hitta en lugnare inspelningsmiljö eller att hitta använda en ljudinsplelare med manuell inspelningsnivå.

På lite mer avancerade inspelare har man möjlighet att ställa in inspelningsnivån manuellt. Det ger ett naturligare ljud och man slipper ”pumpandet” som automatisk inspelning kan ge. Självklart innebär det här att man måste hålla koll så att inspelningsnivån bli ”lagom”, för låg nivå ger extra brus och för hög nivå ger distortion (skorr). Om det finns en sk limiter i inspelaren så är det god idé att ha den igång då den skyddar mot starka ljudstötar.

 

Spela in ljudet separat..?

Tänk på att om du filmar och väljer att spela in ljudet separat med t ex en digital inspelare får man två filer, en videofil och en ljudfil. Det innebär att man i nästa steg, under redigeringen, måste synkronisera de bägge filerna för att få ljud och bild att stämma överens. För den som är hyfsat rutinerad på att redigera video bör detta inte innebära några större problem men är inget för nybörjaren.

Ett klassikt tillvägagångssätt för att underlätta synkroniseringen är är att i början av varje tagning, efter att man satt igång inspelning av ljud och film, att klappa i händerna eller använda en filmklappa. Då får man en tydlig och gemensam startpunkt för de bägge filerna.

För den som är novis rekommenderas däremot att spela in både video och ljud samtidigt direkt i videokameran.


Några tips om olika mikrofoner och hur man kopplar in dem och spelar in på en iPad.

How To Record Pro Audio on iPhone and iPad | Best Mics for iPhone and iPad


Tips och länkar om ljud

REDIGERINGSPROGRAM
25-free-digital-audio-editors (eng), HONKIT.COM

Enbart Mac och iPad:
Garageband

HJÄLP PÅ VÄGEN

Test av en mikrofon som man kopplar direkt till Iphone/iPad. Det här är en handmikrofon av bättre kvalitet som passar utmärkt för intervjuer och röstinspelning. Rätt dyr men bra.

Review: IK Multimedia iRig Mic HD  iLounge.com