Flexikon webbkurser

Nu finns Flexikon webbkurser för den som vill lära mer. Vi presenterar: Vad är folkbildning? Del 1och Del 2 och Att blogga i klassrummet. Alla kurser är gratis så det är bara att sätta igång.

Till Flexikon webbkurser

Lärarrummet

För att fortsätta vara en bra lärare och ledare behöver du ta hand om din egen utveckling. I Lärarrummet handlar det om tidsplanering, din digitala arbetsplats, mindset och andra viktiga områden som leder den pedagogiska gärningen framåt.

Till Lärarrummet

Inspiration och strategier

Det finns mycket forskning om hur vi kan jobba med olika metoder för att hitta bra och kreativa strategier i lärprocesserna. Därför tar vi upp några här som inspiration.

Inspiration och strategier

 

Vad är molnet?

Idag talar alla om molnet. Men vad är det egentligen och vad kan det betyda för oss pedagoger? Här hittar du en enkel förklaring och tips och råd kring hur du kan komma vidare bland molnen.

Mer om molnet

 

 

Välkommen till Flexikon – guide till digitalt lärande

Två händer som håller en grupp av maskin kugghjul formade som ett människohuvud som symbol och metafor för flexibelt lärande.

Flexibla metoder

I denna avdelning har vi samlat material och erfarenheter kring flexibelt lärande i praktiken med många exempel från verkligheten.

Till avdelningen Flexibla metoder

Intresset för flexibelt lärande och nya spännande pedagogiska utmaningar är större än någonsin inom den svenska folkbildningen.
I studiecirklar och på folkhögskolor runt om i hela Sverige blir Internet, surfplattor och nätbaserat lärande allt viktigare. Här i Flexikon hittar den nyfikne både konkreta verktyg och inspiration kring hur nya pedagogiska möjligheter kan berika undervisning och lärande inom folkbildningen.

Digitala verktyg

Här hittar du tips och lärdomar kring en stor mängd olika digitala verktyg och tips på hur du kan använda dem.

Till avdelningen Digitala verktyg

Ulrika Knutsson, IKT-pedagog och processledare för digital utveckling på Folkhögskolornas serviceorganisation är en av de som ingår i redaktionen för Flexikon.

Flexikon – förstaval för folkbildning. Några exempel:

Din digitala arbetsplats

Att använda digitala verktyg skapar möjligheter att dela material med varandra i lärarlaget. Det blir också lättare att utbyta erfarenheter och tips och på så sätt höja kvaliteten på ert jobb. Så här kommer du och ni igång.

Flexikon – Din digitala arbetsplats

Vad är molnet?


Idag talar alla molnet. Men vad är det egentingen och vad kan det betyda för oss pedagoger?

Flexikon – Vad är molnet?

Spelifiering och badges

 

Spel och scoutmärken… vad har det med lärande och utbildning att göra?

Flexikon – Spelifiering och badges

Flexibelt lärande

Hela kapitlet kring flexibelt lärande är omarbetat från grunden. Här hittar allt du behöver ha koll på för att planera, genomföra och fortsätta utveckla dina kurser. Vi hoppas att du som är pedagog i folkhögskolan ska ha stor nytta av innehållet och inspireras att lära mer.

Flexikon – Flexibelt lärande

Skärminspelning

Ibland är det lättare att visa än att förklara med ord. Skärminspelning innebär att man spelar in det som händer på datorn. Hur det går till och vad man behöver berättar vi här.

Flexikon – Skärminspelning

Pedagogisk dokumentation

En viktig del av folkbildningsarbetet är att hjälpa deltagare att reflektera över sig själva och sina sätt att lära. Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att följa upp, utvärdera och utveckla.

Flexikon – Pedagogisk dokumentation

Vad är folkbildning?

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ”fri och frivillig” i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta.
Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, och inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter.
Mer om folkbildning (Folkbildningsrådet)

Missa inte våra webbkurser

Vad är folkbildning?

Här kan du gå djupet kring pedagogik, mål och värdegrunder i folkhögskolan i kursen ”Vad är folkbildning? Den riktar sig i första hand till nyanställda lärare i folkhögskolan men innehåller matnyttigt och tänkvärt för varje engagerad folkbildare.

Att undervisa med blogg

Ett spännande studiematerial kring hur du kan använda blogg som ett effektivt och roligt pedagogiskt verktyg i din undervisning.

Till Flexikon webbkurser