Välkommen till Flexikon
– folkbildning

Intresset för flexibelt lärande och nya spännande pedagogiska utmaningar är större än någonsin inom den svenska folkbildningen.
I studiecirklar och på folkhögskolor runt om i hela Sverige blir Internet, surfplattor och nätbaserat lärande allt viktigare. Här i Flexikon hittar den nyfikne både konkreta verktyg och inspiration kring hur nya pedagogiska möjligheter kan berika undervisning och lärande inom folkbildningen.

Mer om Flexikon

Mycket nöje!

Två händer som håller en grupp av maskin kugghjul formade som ett människohuvud som symbol och metafor för flexibelt lärande.

Flexibla metoder

I denna avdelning har vi samlat material och erfarenheter kring flexibelt lärande i praktiken med många exempel från verkligheten.
Till avdelningen Flexibla metoder

Digitala verktyg

Här hittar du tips och lärdomar kring en stor mängd olika digitala verktyg och tips på hur du kan använda dem.
Till avdelningen Digitala verktyg

Flexikon – förstaval för folkbildning. Några exempel:

Vad är molnet?


Idag talar alla molnet. Men vad är det egentingen och vad kan det betyda för oss pedagoger?

Flexikon – Vad är molnet?

Flexibelt lärande - uppdaterat kapitel

Hela kapitlet kring flexibelt lärande är omarbetat i april 2016. Här hittar allt du behöver ha koll på för att planera, genomföra ocha fortsätta utveckla dina kurser. Vi hoppas att du som är pedagog i folkhögskolan ska ha stor nytta av innehållet och inspireras att lära mer.

Flexikon – Flexibelt lärande

Ett flippat klassrum

Illustration Flippat klassrumGrundidén med det flippade klassrummet är att använda mer av den gemensamma tiden för samarbete, problemlösning, diskussion och individuellt stöd till den enskilde deltagaren. Modellen kallas även för det omvända klassrummet.

Flexikon – Flippat klassrum

Folkbildningsnätet - den självklara startpunkten

fbn_ipad_temp Du har väl inte missat Folkbildningsnätet?
En webbsajt med webblänkar, tv- och radioprogram från UR, videoreportage, studiematerial, videokonferenser och mycket mer för dig som är lärare eller deltagare inom folkbildningen. Allt är gratis.

Mer om Folkbildningsnätet

Vad är folkbildning?

flexlar-konf-2012

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ”fri och frivillig” i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta.
Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, och inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter.
Mer om folkbildning (Folkbildningsrådet)